Gartnerløkka

Luftige fellesarealer og lun arkitektur preger boligprosjektet Gartnerløkka på Løren i Oslo.

Selskapet Lørenvangen Utvikling AS, som er eid 50/50 av Veidekke Eiendom AS og OBOS, er byggherre for de fire byggetrinnene, der Veidekke Entreprenør AS har totalentreprisen.
Det første av de fire byggetrinnene ble overlevert byggherren i mai i år, mens byggetrinn to skal stå ferdig i august. Deretter følger ferdigstillelse av trinn tre i november, og trinn fire i juni 2017.

– Totalt vil Gartnerløkka få 244 leiligheter, og i byggetrinn en er det 53 boliger. Prosjektet inneholder også en barnehage med seks avdelinger, der de som bor på Gartnerløkka har fortrinnsrett på barnehageplass, sier prosjektleder marked og salg i Veidekke Eiendom AS, Øystein Gundersen til Byggeindustrien.

Artikkel og bilde på bygg.no.

Tags: No tags