Moholt 50 | 50

Studentene kunne fra midten av august flytte inn i splitter nye hybler i høyblokkene i Moholt studentby i Trondheim, i prosjektet som er Europas største massivtreprosjekt.

Moholt 50|50 , som er navnet byggherren Studentsamskipnaden i Trondheim har valgt, er et omfattende prosjekt. Totalt er det snakk om en utbygging på omkring 23.000 kvadratmeter. Det dreier seg om fem studentblokker hver på ni etasjer, og med til sammen 632 studentboliger. Av disse blir 364 flyttet inn i første omgang, mens resten vil være klar i god tid før semesterstart over årsskiftet.

Videre er det oppført en barnehage i tre etasjer med samlet gulvareal på 2.300 kvadratmeter. Barnehagen, der 60 ansatte gjør seg klar til å flytte inn, vil bli Trondheims største med ti avdelinger og plass til 171 barn. Den skal drives av SiT.
Under bakken er det et parkeringsanlegg på 1.000 kvadratmeter, og hele området har 10.000 kvadratmeter allmenning.

Bilder og artikkel på bygg.no.

Moholt NRK

Tags: No tags