InterCity parsellene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli og Nykirke-Barkåker

26.11.2014 ble kontrakten for første del av InterCity utbyggingen signert for parsellene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli og Nykirke-Barkåker.

Atle Stensland i Brekke & Strand skal ha rollen som disiplinleder på strekningen Nykirke-Barkåker mens Tore Fodnes Killengreen skal ha rollen som disiplinleder på strekningen Venjar-Langset og Kleverud-Sørli. Arbeidet skal utføres mellom 1. desember 2014 og 30. oktober 2015. Antatt totalt honorar for begge jobbene for alle faggrupper eksklusiv merverdiavgift og opsjoner er satt til 150 millioner.

Vi samarbeider med blant andre Aas-Jakobsen, Geovita, Vianova, NGI, Asplan Viak og Grindaker.