LHL-sykehuset Gardermoen

Selv om prosjektering og bygging har gått på rekordfart, blir LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.

Ved å samlokalisere klinikkene på Feiring og i Hakadal får Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) nå et viktig verktøy for å etablere nye og bedre tilbud, samt å øke kapasiteten for behandling av hjerte- og lungesyke betraktelig og andre pasient-grupper.

500 LHL-ansatte vil innenfor et bygningsvolum på 28.500 kvadratmeter kunne tilby et midtbygg med atrium, og fløyer med pasienthotell, sengeposter og et operasjonsbygg. Til sammen 1.749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser. Foruten de arealene som kreves både før og etter behandling; terapirom, opptreningsfasiliteter, SPA- og bassengtilbud, kjøkken og restaurant. For å nevne noe.

Bak byggherrenavnet Garder-moen Campus Utvikling AS (GCU) finner vi Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter AB. HENT AS har bidratt med mer enn «kun» å være totalentreprenør.

– Vi inngikk tidlig en prosjektavtale med Aspelin Ramm Eiendom, i et typisk prosjektutviklingsløp som vi i HENT kjører enkelte ganger sammen med noen byggherrer. Det var en fase over cirka to år der vi hadde ansvaret for å utvikle prosjektet. Det var et verdifullt samspill mellom byggherre, Nordic Office of Architecture og etter hvert rådgivere og underentreprenører. Ut av denne fasen leverte HENT et forprosjekt sammen med et bindende pristilbud for hele prosjektet. Dette resulterte så i en totalentreprisekontrakt, forteller HENTs prosjektutvikler Geir Saltvik.

Aspelin Ramm Eiendom har lenge hatt høye miljøambisjoner, det var derfor en forutsetning fra første dag at det nye sykehuset skulle ligge helt i toppen når det gjelder energi og miljø. Gardermoen har landets største grunnvannsreservoar, og byggherren la ned store summer i å nyttiggjøre denne ressursen. Nå er det grunnvannet og varmepumpeteknologi som via en energisentral ikke bare leverer varme og kjøling til dette sykehuset, men som også er dimensjonert for eventuelle kommende utbygginger.

Artikkel og bilder: bygg.no.

Tags: No tags