Asker Tek

Som i de to tidligere byggetrinnene i Kraglund kontorpark i Asker har Jostein Rønsen Arkitekter tegnet også dette kontorbygget, mens Skanska Norge i en totalentreprise har hatt ansvar for byggingen. Skanska Eiendomsutvikling har ledet utviklingsprosessen og byggingen som prosjektleder for byggherre Ferd Eiendom.

– I arkitektkonkurransen fra 2007, som vi vant sammen med Hus Arkitekter, satset vi på en utvikling som kunne deles opp i flere byggetrinn, hvert med forskjellige uttrykk for å skape variasjon i området. De to første byggetrinnene var bygningsmassen til Aibel, som sto ferdige i 2011, sier Jostein Rønsen i Jostein Rønsen Arkitekter.

Fordelt over opptil ni etasjer er Asker Tek på 20.000 kvadratmeter og er dimensjonert for opptil 830 kontorplasser. Det er planlagt sertifisert som et BREEAM-NOR Very Good-prosjekt, og skal oppnå Energiklasse A. Et lavt energiforbruk, med 33 grunnvannsbrønner – de ligger under bunnplaten – går ned til 320 meter, og tar seg av kjøle- og varmebehovet. En rekke andre tiltak, som et vannbesparende system, skal bidra til å gi miljøopptatte leietakere et fremtidsrettet og energi- og kostnadseffektivt kontorbygg.

– Dette trinnet bryter litt med de to første, men vi har allikevel forsøkt å skape noe gjenkjennbart. Snittene i det indre, som gir spillet i volumene, er likt. Kantineområdet ligger i midten. Der kan man se både mot øst, vest og mot nord. Det er åpent, men oppover i etasjene får man en U-form. Kantinen lå i utgangspunktet lenger ned, men ble flyttet opp på grunn av at den største leietakeren, Indra Navia, hadde behov for å få tilpasset og omgjort disse arealene til sin produksjonsetasje, forklarer Rønsen.

Artikkel og bilder: bygg.no.

 

Tags: No tags