Løkkehagen

I den rivende utviklingen av Økern og Løren har JM Norge overlevert det foreløpig siste boligprosjektet; 192 leiligheter fordelt på fire bygg rundt et stort og godt skjermet uterom.

Løkkehagen ligger innenfor kommunens største byutviklings-prosjekt noensinne, Hovinbyen, der det åpnes opp for opp imot 40.000 nye boliger og så mange som 100.000 arbeidsplasser i løpet av noen år.
Etter omleggingen av Ring 3 og åpning av den vel 900 meter lange Lørentunellen, er trafikkbildet og bomiljøet i området ikke til å kjenne igjen. Tidligere «umulige» boligområder er nå godt innenfor nasjonale krav til utslippsgrenser, svevestøv og støy. Den eksisterende villa- og rekkehusbebyggelsen har fått selskap av stadig flere boligprosjekter, som har fortrengt slitne lagerbygg og småindustri.
Det gjelder også for den vel ti mål store tomta der Løkkehagen nå ligger. Her foregikk tidligere produksjonen av elbilen Buddy i lokaler som nå er revet. Nord for tomta ligger Løren Idrettspark med store grøntområder, mens de nærmeste arealene i øst er øremerket kommende boligprosjekter.
Byggherre for Løkkehagen er utbyggingsselskapet Spireaveien 6 Utvikling KS, der JM Norge er en av de største aksjonærene. Løkkehagen er utviklet av JM Norge i samarbeid med Eiendoms-plan Management og en investorgruppe. Totalentreprenør, med en kontrakt på 443 millioner kroner inkludert avgifter, er JM Norge.

Spor Arkitekter, som har hatt ansvaret for utformingen, har valgt å trekke de fire blokkene ut mot yttergrensene av tomta. Et grep som har skapt et skjermet parkliknende tun mellom bebyggelsen.
De fire blokkene trapper alle ned en etasje, har dermed fra fire til sju etasjer. Hvert av byggene har en toppleilighet med privat takterrasse. De fleste av leilighetene er gjennomgående. To av byggene har hovedbalkongen inn mot tunet. Mens de to andre har hovedbalkonger mot sør og vest, men med ekstrabalkonger på motsatt side for å ivareta utsynet til tunet.
Selv om det indre tunet er skjermet, ble det lagt vekt på å skape siktlinjer gjennom bebyggelsen fra de fire hjørnene som byggene danner.
– Utomhusanlegget er blitt en oase, forteller Tanja Kleive Guettler, prosjektsjef i JM Norge, og peker på forskjellige soner med plener, busker, beplanting, frukttrær, lekeapparater og sittebenker.
– Generasjonsmessig er det en god blanding av kjøpere, også mange barnefamilier har flyttet inn. I gårdsrommet kan barn leke og beboere samles og treffes. Alle busker har bær som kan spises, og rabarbraen kan høstes, sier hun.

Løkkehagen består av et salgbart areal på 12.942 kvadratmeter. Fordelt på de 192 leilighetene, gir det en snittstørrelse på 67 kvadratmeter.
Salgsstarten var i august 2015, med en fysisk oppstart i januar 2016. Råbyggene ble påbegynt to og to samtidig, og ble overlevert før jul 2017 og før sommerferien 2018. Byggene er fundamentert til fjell, med plattendekker og stålsøyler i fasadene og med bærende betongvegger i leilighetsskillene.
En viktig del av fremdriftssystemet er prefabrikkerte og uisolerte skallvegger produsert i Sverige. De ankommer byggeplass med ferdig innsatte vinduer og løftes suksessivt inn i leilighetene og monteres.

Les hele artikkelen og se flere bilder på bygg.no.

Tags: No tags