Oslo Urban Arena 2018

18. og 19.september 2018 var SINUS og vi representert på Oslo Urban Arena!
OUA er en konferanse om byplanlegging og fortetting med fokus på innovative og bærekraftige løsninger. Her har vi møtt byplanleggere, arkitekter, byggherrer, entreprenører, representanter fra offentlig forvaltning, andre rådgivere og flere.
Vårt budskap er at vi ønsker et økt fokus på lydforhold i tidlig planlegging. Slik kan vi oppnå gode boforhold og gode byrom når byene vokser og fortettes. Dessverre er det mange eksempler på det motsatte i Oslo i dag.

Vi har rigget til en stand med lyddusj med bylyder og har delt ut bærenett i økologisk fairtrade bomull med eget design.
Konferansen ble et flott samarbeidsprosjekt med våre nye kolleger i SINUS. Magnus Ognedal har laget rammeverket for brukergrensesnittet hvor man kan spille av bylyder. Ta en titt på Soundmap.

#godtlydmiljø #urbansounds

Tags: No tags