Nordic Sound Symposium

Vi har meldt oss inn i foreningen/stiftelsen «Nordic Sound Symposium» som har som formål «å tilføre verdi til alle som i forbindelse med sitt yrke eller sin hobby utfører aktiviteter i forbindelse med produksjon eller formidling av lyd. Dette skal gjøres igjennom ulike arrangementer med spesielt fokus på Nordic Sound Symposium.

Verdi skal skapes ved at foreningens aktiviteter og arrangementer inspirerer, sprer kunnskap og kompetanse, samt er en nettverksarena for medlemmene, utstillere, foredragsholdere og andre deltakere på arrangementer.

Foreningen vil søke å inkludere et bredt spekter av lydbransjen, både filmproduksjon, konsertlyd, musikkproduksjon, kringkasting, event/scene og utdanning samt å bibeholde sin status som en nordisk aktør.»

 

Nettsted, Facebook, LinkedIn (eksterne lenker)

 

Vi håper at med å delta i NSS, at vi kan bidra til å øke bredden på symposiumet (som arrangeres hvert annet år) slik at det blir et interessant treffpunkt for alle i Norge som på en eller annen måte jobber med lydteknikk.