Norges største veikontrakt

Statens vegvesen innstiller Skanska til det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år. Dette er den største veikontrakten som er inngått i Norge.

Ny rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felst veg med midtrekkverk, oppgradering av gammel veg og bygging av ny kontrollstasjon.

Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes i november 2020.

Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.

Brekke & Strand skal vurdere lokale tiltak for boliger langs strekningen.

Bygg.no

Tags: No tags