Nye ferdigstilte prosjekter

Kringsjå Studentboliger:

To massivtreblokker bygget med passivhusstandard utgjør første byggetrinn av en djerv målsetting om inntil 1.500 nye studentboliger på Kringsjå innen 2021.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) ønsker å etablere totalt 3.000 nye studentboliger innenfor samme tidsrom, der altså 1.500 av dem kan bli på Kringsjå.
Den eldste bebyggelsen i studentbyen på Kringsjå er fra 1960-70-tallet, og utgjøres i hovedsak av karakteristiske lamellblokker på 13 etasjer og to til fire etasjers lavblokker. Arealene som SiO skal bebygge, skjer på tidligere parkerings-flater, slik at de mange grønne flekkene i området ikke reduseres i særlig grad.
Trinn 1 på Kringsjå består av to blokker på 9 og 11 etasjer, med til sammen 349 boliger.Reguleringsarbeidet gikk raskt, og startet i 2013 og var ferdig i 2015. Byggingen av de 1.500 boligene skal foregå i fire etapper. Allerede i løpet av 2018 vil studentbyen bestå av cirka 30 bygg. I årene som kommer vil SiO rehabilitere og bygge flere studentboliger på Kringsjå Studentby, og vil også utvikle uteområdene med mål om at studentene kan møtes uten-for hele året. Målet er å skape en levende studentby for alle som bor der.
– Studentbyen på Kringsjå har hatt litt 70-tallspreg frem til nå, men vi har stor tro på at den kan revitaliseres, forteller eiendoms-direktør i SiO, Helge Christian Haugen. – Gode utomhusområder og nærhet både til marka og til T-banen til sentrum, er unike kvaliteter som gjør at vi velger å satse stort her oppe.

Sirkus Shopping:

Sirkus Shopping på Leangen i Trondheim er fra før et dominerende byggverk i bydelen, men i løpet av det siste halve året er det kommet til en utvidelse i form av et tilbygg på nesten 2.000 kvadratmeter oppe på taket.
Trine Foosnæs, som er senterleder ved Sirkus og også daglig leder for eierselskapet Hoff Handel AS, forteller at dette tilbygget har vært planlagt helt siden starten av byggingen av kjøpe-senteret.
– Allerede da Sirkus Shopping sto ferdig i 2012 hadde vi godkjenning for denne utvidelsen, men vi valgte å utsette byggingen blant annet for å se markedet an og bestemme oss for hva det skulle inneholde, forteller hun til Bygge-industrien.

Uranienborg skole:

Fase 1 av rehabiliteringen av Uranienborg skole omfatter Gymbygget fra 1925 og Aktivitetsbygget fra 1994.  Byggene ble tatt i bruk i skoleåret 2017.

– Cirka 300 elever har tatt byggene i bruk som klasserom. Det eldste bygget fra 1925 var opprinnelig to gymsaler som nå er bygget om til kunst- og håndverksrom og bibliotek. Resten av arealet brukes midlertidig til klasserom. Når fase 2 er ferdigstilt blir bruken sløyd, naturfag og musikk-rom, forteller prosjektleder Kristi Hjelle Horntvedt i Undervisningsbygg Oslo.

– Gymbygget har ingen hele etasjer. En del av bygget har to etasjer, en del har tre etasjer, i endene er det fire etasjer som skal passe sammen. Den komplekse oppbyggingen gjorde at det nye tekniske anlegget ble komplisert å få ført frem på en god teknisk måte. I tillegg har bygget veldig tynne betongdekker, som vi måtte ta hensyn til under byggingen. Begge byggene var hver for seg meget teknisk krevende, både for rådgivere og entre-prenører. Her er det ikke snakk om gjentagelser, eller repetitive arbeider, konstaterer Horntvedt.

Artikler og bilder: bygg.no.

Kringsjå studentboliger

Sirkus Shopping

Uranienborg skole

Tags: No tags