Rosendal Teater

Mange av dem som har hatt sine studieår den gang det het NTH og Gløshaugen har kanskje spesielle minner fra Rosendal Teater. I dag ser kanskje bygningen ut på samme måte i inngangspartiet, men innvendig vil man møte noe helt nytt.

Bygget inneholder nå en totalt renovert teaterbygning, med tre teatersaler, tidsmessige garderober og tekniske rom, en tiltalende kafe – og et helt nytt tilbygg i glass og metall.
[…]

Rosendal Teater holder til i en bygning med mye tradisjon og historie i veggene. Planleggingen av bygget startet omkring 1917, og i 1921 kunne det tas i bruk. Opp gjennom årene har det vært ulike aktiviteter i huset, og selv om det har vært renovert både på 1950-tallet og 1990-tallet var det ikke tvil om at det begynte å bli merket av alderen. Etter at kinodriften tok slutt i 1956 har det huset både filmklubb og andre aktiviteter, og i en periode var det også en populær nabolagspub i huset.
[…]

Det er blitt plass til hele tre teatersaler i bygget. Hovedsalen har et amfi som kan trekkes inn. Med amfiet vil det være cirka 200 sitteplasser, men om det trekkes inn for å gi plass for eksempel til konserter vil salen – og huset – romme adskillig flere. Videre en det en mellomstor sal utformet som en «black box», den vil gi sitteplasser til cirka 100 tilskuere. Det er også en mindre prøvesal som ligger i nybygget. Også her vil det kunne settes opp forestillinger, og publikumskapasiteten her er på cirka 50 personer.

Artikkel og bilder: bygg.no

Tags: No tags