Rotnes Kirke

Kulturverket Flammen og Rotnes kirke : Bygg.no – Byggeindustrien

Kirkebygget har et areal på 1100 kvadratmeter og et kirketårn som er 25 meter høyt. Nittedal kommune beskriver Rotnes kirke som moderne, fleksibel, og samtidig høytidelig og sakral. Kirkerommet har 280 sitteplasser, som kan utvides til 500 plasser ved å innlemme naboliggende rom. Foruten kirkerommet, huser kirken blant annet ungdomssal, barnesal, kapell, sakristi, kjøkken og kontorer.
– Det er en veldig aktiv menighet som har lagt mye vekt på lyd og akustikk. Det er installert et elektronisk etterklangsanlegg som ivaretar akustikken på en god måte enten det skal være konsert, korsang eller messe. En av utfordringene har vært å få integrert akustiske elementer i arkitekturen slik at også det estetiske ivaretas, forteller prosjektleder Huser.

JM Entreprenør møtte på mange av de samme akustiske utfordringene under byggingen av kulturhuset. Flammen kulturverksted har et areal på 3400 kvadratmeter og rommer et stort og moderne bibliotek og en storsal med skyveamfi med 350 sitteplasser eller 600 ståplasser. I kulturhuset finner vi blant annet også en mindre sal med 150-200 plasser og arealer for kommunens kulturskole.
– Det har blitt et veldig fint kulturbygg, ikke minst biblioteket hvor man blant annet finner 7,5 meter høye bokhyller i tre, synlige limtrekonstruksjoner og store glassfasader, sier Huser.

Bilder og artikkel: bygg.no.

Rotnes kirke inne

Tags: No tags