Heggedal skole og flerbrukshall

Heggedal barneskole ble bygget om, med nytt tilbygg og en flerbrukshall tilknyttet skolen. Brekke & Strand Akustikk AS er engasjert som lydteknisk rådgiver for SG Arkitektur.

”Den gamle skolen har blitt utbygget og utvidet med ujevne mellomrom opp gjennom årene. Første delen var fra 1906, den siste utvidelsen var på begynnelsen av 2000-tallet. Utfordringen var å få til en utvidelse til en 3-parallell skole, når mange endringer over tid har resultert i et veldig uhensiktsmessig anlegg, forteller Kjetil Myrseth i SG Arkitektur, som har vært prosjekterende helt fra skisseprosjektet.
Skolens areal er totalt på 11.000 kvadratmeter. I arealet inngår flerbrukshallen med underliggende parkeringsetasje på 2.800 kvadratmeter. Tomta på nesten 19 dekar, er flat og ligger på et høydedrag, med skolegården vendt mot sør og utsikt til Gjellumvannet. Etter riving og nybygg er anlegget nå organisert med en sentral midtfløy med administrasjon og felles undervisningsrom, samt to sidefløyer for undervisningsarealene.”

Artikkel og bilder på: bygg.no.

 

 

Tags: No tags