Rykkinn skole avd. Berger

Veidekke ble valgt når Bærum kommunes andre OPS-skole skulle erstatte den gamle skolen fra 1975 på Rykkinn.

Rykkinn skole, avd. Berger ble utvidet også noe på 1980-tallet. Men selv om det meste av bygningsmassen ikke var mer enn snaue 40 år, hadde tidens tann gjort det nødvendig med omfattende grep. Å bygge om eller å bygge på ble nøye vurdert kontra det å rive alt og heller begynne med blanke ark.

I forhold til et referansebygg, er det i prosjektet oppnådd en total reduksjon av CO2 på totalt 38 prosent i forhold til målsetningene i FutureBuilt – henholdsvis 46 prosent på materialer og 45 prosent på energi.
– Utfordringen med passivhus er som alltid å få bygningskroppen så lufttett som mulig, men gjennom godt samarbeid med arkitekten og flinke tømrere, har vi utarbeidet gode løsninger og oppnådd meget respektable tetthetsmålinger. Vi endte på 300 millimeter isolasjon i yttervegger, snitt på 400 millimeter på tak og en samlet U-verdi på vinduer og dører under 0,8, sier Jacobsen.
– Hensynet til naboer med hensyn til støy og støv og til elevenes sikkerhet ved adkomst til og fra felles oppmøtested for bussing utenfor byggeplassgjerdet, vurderte vi som to viktige utfordringer i prosjektet. Dette har imidlertid fungert på en fin måte i nær og god dialog med både naboer og ansatte ved skolen, avslutter en fornøyd Jacobsen.

Artikkel og bilder på bygg.no.

Tags: No tags