Christian Krohgsgate 32

Entreprenørfirmaet BundeBygg AS har stått for rehabiliteringen på oppdrag fra Eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg, som har like store eierposter i eindommen Christian Krohgsgate 32 AS med et areal på 11.300 kvadratmeter. Bygården ble kjøpt fra Aberdeen i desember 2014.

Christian Krohgsgate 32 er oppført i 1935 som en forretningsgård i seks etasjer, og har primært fungert som lager frem til rundt 2000. Bygningen er utført i jernbetong, og utmurt med kammerstein av bims. For å unngå innvendige søyler, er skjelettet utført som rammekonstruksjoner over 10,6 meters spenn. Samtlige etasjer er innredet for fabrikker og lager, og sjette etasje er utformet som en stor overlyssal. Den gamle bygården ble bygget i 2000 av NCC for Politiets utlendingsenhet, som var lokalisert her i en tiårsperiode.
– Vi bisto Westerdals Oslo ACT med å finne nye lokaler, og under befaringen her fant vi ut at bygget passer godt til deres formål. Det har gode høyder, robust og godt lysinnslipp, noe som egner seg godt for undervisning og klasserom. At det er søylefritt mellom etasjene, er også er gunstig, sier utviklingsdirektør Fredrik W. Baumann i Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABNE) til Byggeindustrien.

Artikkel og bilder på bygg.no.

 

Tags: No tags