Sentrumshagen

Befolkningsveksten og dermed behovet for flere boliger fortsetter på Romerike. Sist ut er Realbyggs nettopp ferdigstilte boligprosjekt for Axer Eiendom AS; tre blokker med til sammen 138 leiligheter på Jessheim.

– Dette er vårt første boligprosjekt på Jessheim. På den tiden vi satte i gang, var det også vårt største, sier prosjekt-utvikler i Axer Eiendom, Gaute Virik. Sentrumshagen er på 9.300 kvadratmeter (BRAS) og en p-kjeller på 5.300 kvadratmeter. – Utfordringen var å få til en totalitet som er litt intim, til tross for at det er mange boliger. Det har KB arkitekter fått til.

Sentrumshagen ligger på en triangelformet tomt med Jessheim kirke i sør, avgrenset med Rådhusvegen og Ringvegen henholdsvis i vest og øst. Faglig leder og partner Thorvald Bernhardt i KB arkitekter AS forteller at det forelå en reguleringsplan, med en nærmest symmetrisk løsning for bebyggelsen på hver side mot Rådhusvegen og Ringvegen.

– Vi endret på reguleringsplanen, fordi vi ønsket at det indre gårdsrommet skulle ha en støybeskyttelse mot Ringveien, og at det skulle være lysinnslipp fra vest. Ved å åpne mot sør og vest oppnådde vi gode solforhold, samtidig som bebyggelsen trapper ned fra nord mot sørvest, forklarer Bernhardt om hovedgrepet på tomta.

Jessheim har en ganske høy tomteutnyttelse, kommunen ønsker at det bygges tett og urbant. – I situasjonsplanen er det lagt ned mye arbeid i hensynet til naboene. Selv om det er tett, skal man ikke se rett inn i stua til naboene. På en del av balkongene er det derfor brukt frostet glass, som gir litt avskjerming for at man ikke skal bli helt eksponert, forklarer Bernhardt.

Artikkel og bilder: bygg.no

Tags: No tags