Sveriges høyeste trehus

20. oktober ble første spadetak for HENTS prosjekt med bygging av Skellefteå Kulturhus og hotell i Sverige tatt.

Hele Skellefteå var invitert til markeringen av starten på byens nye storstue, og svært mange hadde møtt fram for overvære den symbolske oppstarten. Med sine 27.000 kvadratmeter og over 80 meter høyde, blir kulturhuset et av verdens høyeste trebygninger.

HENT ble tildelt prosjektet i mars 2018. Oppdraget var å prosjektere og kalkulere prosjektet innenfor kommunens budsjett, og også ivareta forprosjektets arkitektoniske kvaliteter – som utformet av White arkitekter. Et drøyt halvår senere, og etter nært samarbeid mellom aktørene i prosjektet, kan nå selve utførelsesfasen starte.

– Vi i HENTs team, som har hatt ansvaret for kulturhusets utviklingsfase, er stolte av at prosjektet nå nærmer seg realisering. Spesielt fornøyde er vi med at vi har klart å holde på ambisjonen om å bygge i tre, at bærekrafttanken gjennomsyrer hele prosjektet og at den vakre trerammen synes gjennom glassfasaden. Kulturhuset i Skellefteå blir det første bygget av sitt slag i verden, og det er takket være det velfungerende og profesjonelle samarbeidet vi har hatt i prosjektgruppen, sier prosjektleder Vegard Brå i HENT i en pressemelding.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med samspill. Bygget består i en stor del av trekonstruksjoner, og hotelldelen er 19 etasjer høy.

Ferdigstillelse er april 2021.

Innlegget er hentet fra bygg.no.

Brekke & Strand er stolt rådgiver innen akustikk for dette prosjektet.

Tags: No tags