SINUS AS og Brekke & Strand fusjonerer

Pressemelding:

Brekke & Strand Akustikk AS er per i dag det største énfaglige selskapet innenfor akustisk rådgivning i Norden. SINUS AS startet opp i 1992 og har i dag 18 ansatte fordelt på to kontorer i Stavanger og Kristiansand:
Fusjonsplan er nå vedtatt i begge selskap og SINUS AS vil, i løpet av høsten 2018 bli fusjonert med Brekke & Strand Akustikk AS.

– Vi får en helt unik mulighet til sammen å utvikle våre tjenester innen akustikk, støy og vibrasjoner med nye medarbeidere, nye markeder og ny kunnskap. Spesielt interessant er det å få en god fot innenfor olje og gass-oppgavene. Her er det mye spennende for oss som jobber med å redusere støy og vibrasjoner, sier Ingjerd Aaraas, Adm. dir. i Brekke & Strand.

-Vi er to medarbeidereide selskap, i tillegg var gründerne kollegaer i samme selskap på 80 tallet, kanskje det var skrevet i stjernene, smiler Ingjerd.

– For oss er dette et nytt og viktig skritt i en lang og god utvikling for SINUS, sier Tønnes Ognedal. Han har vært leder av selskapet siden de startet i 1992. – Vi har hatt mange gode år med en rekke spennende oppdrag for våre engasjerte medarbeidere. De ansatte ser at det å gå sammen med Brekke & Strand vil gjøre at det blir enda mer gøy på jobben! Vi har mange gode kunder som vi skal fortsette å ta vare på. Dette kan vi nå tilby med et selskap som har mer spesialkompetanse og større kapasitet.

Etter fusjonen vil Brekke & Strand Akustikk AS være et selskap med 86 ansatte fordelt på kontorer i Gøteborg, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen og Oslo.

 

Spørsmål og henvendelser kan rettes til:
Ingjerd Aaraas, Adm dir Brekke & Strand, tel 913 76 849, ia@brekkestrand.no
Geir M Aarstad, styreleder Brekke & Strand, tel 934 38 803, geiraarstad@graainvest.no
Tønnes A Ognedal, Daglig leder SINUS AS, tel 975 06 393, tao@sinusas.no

 

Tags: No tags