Skogmo videregående skole

Etter å ha vært bygget ut i mange etapper de siste 40 årene skal den siste utbyggingen og rehabiliteringen gi Skogmo videregående skole i Skien et helhetlig uttrykk.

Det er Skanska som har stått for det siste byggetrinnet ved yrkesfagskolen. Oppdraget har vært todelt; nybygg til en ny linje og rehabilitering av mye av den eksisterende bygningsmassen og uteområdene på skolen, som ligger på industriområdet Kjørbekk sør for Skien sentrum.

Kontrakten består av 2.500 kvadratmeter nybygg og like mange kvadrat rehabilitering, og det er HUS arkitekter som har tegnet bygget.

– Vi har gjort mange grep for å åpne skolen opp, forteller prosjektleder Per Arthur Larsen i Skanska til Byggeindustrien.

– Skolen består av bygningsmasse som spenner fra 1970- til 2000-tallet. Grepene vi har gjort har vært for å åpne opp skolen med flere store, luftige og lyse områder. Jeg mener vi har klart å få til det, og samtidig knytte de forskjellige delene sammen, legger han til.

Artikkel og bilder på bygg.no.

Tags: No tags