Ulsholtveien 31

På Furuset i Oslo er kommunens første FutureBuilt-boligprosjekt klart til innflytting. Totalt er det blitt 35 mindre leiligheter og noen fellesarealer samt åtte leiligheter i eksisterende bygg.

Furuhuset var tidligere et barnehjem som er totalrehabilitert og rommer åtte leiligheter samt diverse fellesarealer. I tillegg er det bygd 27 leiligheter fordelt på to tre etasjes nybygg i rekkehusform. Eier/byggherre er Stiftelsen Betanien Oslo og intensjonen med prosjektet har vært å etablere rimelige, men gode, utleieboliger for unge voksne med ulike behov for oppfølging. Dette under forutsetning av klare og høye ambisjoner i forhold til klima-, miljø- og energihensyn.

Det unge Oslo-baserte arkitektfirmaet Haugen/Zohar Arkitekter vant arkitekt- og designkonkurransen høsten 2013 som i tillegg til ny bebyggelse skulle inneholde forslag til bruk av det eksisterende bygget på tomta, Furuhuset. Kriteriene var at det skulle gjøres på en nøktern og økonomisk gunstig måte.

Bilder og artikkel på bygg.no.

 

Tags: No tags