Sørkedalsveien 8 – RIFT Colosseum

Med rehabiliteringen av Sørkedalsveien 8 har ett bygg blitt til to, i det som har blitt et svært urbant kontor- og boligprosjekt midt i smørøyet på Majorstuen.

Sørkedalsveien 8 ble opprinnelig bygget som hovedkontor for Norol, senere Statoil Fuel & Retail i 1988-89. Eiendommen ble i 2012 kjøpt av Stor-Oslo Eiendom for 375 millioner kroner av Statoil Pensjon og senere utviklet til kontorer og boliger.

Det opprinnelige bygget er strippet ned og rensket til et råbygg, og deretter omdannet til to frittstående lamellblokker, hvorav den ene er et kontorbygg (lamell A), mens den andre er en boligblokk med 116 leiligheter og næringsarealer i de to nederste etasjene (lamell B). Prosjektet har et bruttoareal på 26.700 kvadratmeter, fordelt på to bygg over ti etasjer, med tilhørende felles underetasje og takterrasser.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

 

Tags: No tags