LKAB velger EMIL fra Brekke & Strand!

Brekke & Strand har fått i oppdrag av LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Limited) å kartlegge ekstern støy i Svappavaara og samtidig konstruere et EMIL program som en del av utviklingen av selskapets systematiske håndtering av støyproblemer i fremtiden.

EMIL-programmet har blitt utviklet av Brekke & Strand for å forenkle administrasjonen av dokumentasjon og presentasjon av relevante data fra for eksempel støyundersøkelser. For mer informasjon om EMIL kan du kontakte oss.