Kartlegging av industristøy

Brekke & Strand Akustikk AS gjennomfører en kartlegging av industristøy i fra de forskjellige anleggene til Statkrafts fjernvarmenettverk i Trondheim. Dette innebærer å måle støy i fra de enkelte industristøykildene ved hvert av anleggene. Ikke alle industristøykildene er like lett tilgjengelige og er mer krevende å få kartlagt. Ved skorsteinsmåling utstyres man med klatreutstyr og klatrer til topps med måleutstyr for å gjennomføre målinger.

LKAB velger EMIL fra Brekke & Strand!

Brekke & Strand har fått i oppdrag av LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Limited) å kartlegge ekstern støy i Svappavaara og samtidig konstruere et EMIL program som en del av utviklingen av selskapets systematiske håndtering av støyproblemer i fremtiden.

EMIL-programmet har blitt utviklet av Brekke & Strand for å forenkle administrasjonen av dokumentasjon og presentasjon av relevante data fra for eksempel støyundersøkelser. For mer informasjon om EMIL kan du kontakte oss.

Nytt oppdrag: Oppfølging av arbeidsmiljø Safe Scandinavia TSV

Vi har nå fått i oppdrag av Westcon Yards om å bistå dem med oppfølging av støy på boligplattformen Safe Scandinavia frem mot ferdigstillelse sommeren 2015!

Oppdraget går i hovedsak ut på:

  •        Review of noise & vibration test procedures
  •        Noise & vibration test witnessing
  •        Review and follow up of Noise & Vibration Test Reports
  •        General follow up noise & vibration mitigating measures

Omfanget er estimert til om lag 2000 timer og hoveddelen av arbeidet vil gjøres i Oslo og Göteborg. Oppstart er umiddelbart og Kristian fra Göteborgskontoret har allerede vært i Düsseldorf for å være vitne under FAT.

Dette blir et spennende prosjekt for Brekke & Strand Akustikk!

Måling av vindmøllestøy

Brekke & Strand Akustik AB har fått i oppdrag å utføre støymålinger, analyser og rapporter i henhold målestandard IEC61400-11 (full compliance).

Vindturbinene det er snakk om er av typen SENVION MM82, 2MW. Det er første gang Brekke & Strand utfører målinger på denne type vindturbin.