PetroPort AB velger STOREBROR fra Brekke & Strand AB

PetroPort AB velger STOREBROR fra Brekke & Strand.

STOREBROR er Brekke & Strands tjeneste for ubetjent kontinuerlig måling av støy som vi velger spesielt for hver kunde og plassering. Vi hjelper våre kunder til å velge systemløsningen på markedet som passer best for kundens behov, uavhengig av produsent.

STOREBROR betyr kontinuerlig måling av støynivået på ett eller flere steder i industrien eller i nærområdet som åpner for en mer detaljert forståelse av støysituasjonen, og utgjør dermed et viktig verktøy i kundens miljøarbeid.