Kartlegging av industristøy

Brekke & Strand Akustikk AS gjennomfører en kartlegging av industristøy i fra de forskjellige anleggene til Statkrafts fjernvarmenettverk i Trondheim. Dette innebærer å måle støy i fra de enkelte industristøykildene ved hvert av anleggene. Ikke alle industristøykildene er like lett tilgjengelige og er mer krevende å få kartlagt. Ved skorsteinsmåling utstyres man med klatreutstyr og klatrer til topps med måleutstyr for å gjennomføre målinger.