Bodø Rådhus

Brekke & Strand har fått i oppdrag å bistå arkitektkontoret atelier – lorentzen – langkilde med å realisere visjonen i deres vinnerprosjekt for Bodø Rådhus:

«Ved å ta utgangspunkt i Rådhuset og Banken er det vår visjon å skape én samlet byggning med en harmonisk balanse mellom nytt og gammelt – Hvor det eksisterende og det nyes kvaliteter gjensidig styrker hverandre.»

Den største akustiske utfordringen blir å dempe lydutbredelsen i et stort sammenhengende volum som binder sammen ulike arealer med hvert sitt yrende liv.

BRA=12000m2

Saksbehandler for Brekke & Strand er Magne Skålevik.

(Kilde til illustrasjonen er atelier – lorentzen – langkilde.)