Wessels Hus, Lillestrøm

”Rett ved Åråsen Stadion har Asker Entreprenør nettopp overlevert en fem-etasjes boligblokk med en egenartet utforming til byggherre NCC Bolig.

Blokka har en oppdelt fasade med godt skjermede uteplasser, som også gir mye lys inn i leilighetene, forklarer Øystein Kyrre Pedersen i Marlow Arkitekter om blokka med de 44 leilighetene rett nord for Lillestrøms Sportsklubbs hjemmebane. Prosjektnavnet Wessels Hus har sin opprinnelse fra bestyrer Engebret Wessel i Lillestrøm Torvstrøfabrikk som ble etablert i området i 1892.

Wessels Hus var planlagt med i alt 137 leiligheter fordelt på fire kvartaler.
NCC Bolig (fra 12. april Bonava) kjøpte tomta så tidlig som i 2006 og lanserte et prosjekt med mer tradisjonelle boligblokker. Det falt ikke i nevneverdig smak i markedet. Etter finanskrisen i 2007 ble det bestemt å tenke helt nytt. Marlow Arkitekter fikk mandat til å tegne et nytt forslag der byggene ble vridd en tanke for å sikre enda bedre dagslysforhold og med en helt annen og mer spennende balkongløsning. Samtidig ble det lagt atkomstbalkonger fra begge sider i et indre gårdsrom, som ga en bedre utnyttelse av tomta.”

Artikkel og bilder på bygg.no.

Tags: No tags