Brekke & Strand blir heleid av de ansatte

Hjellnes Consult (HC) selger sin 39 % eierandel i Brekke & Strand Akustikk AS (BSA) til et nyopprettet holdingselskap eid av de ansatte i BSA. Akustikkselskapet blir med dette 100 % eid av de ansatte, på lik linje med HC.
”BSA har hatt en meget fin utvikling i den perioden vi har vært inne på eiersiden. Selskapet har doblet antall ansatte, mer enn doblet omsetningen og har samtidig levert svært gode resultater”, sier Geir Knudsen, adm. dir. i HC. ”Det har siden vi kjøpte selskapet i 2009 vært en intensjon at selskapet på et gitt tidspunkt skulle bli heleid av de ansatte og nå er vi sammen enige om at tiden er inne”, sier han videre.

”Vi har lært mye av Hjellnes sin eiermodell og på vegne av de ansatte i BSA er vi godt fornøyd med den avtalen vi nå har inngått. Den danner et godt grunnlag for fremtiden – både for selskapet og aksjonærene. Vi skal fortsatt være en spydspiss innenfor våre kompetanseområder”, sier Ingjerd Aaraas, adm. dir. i BSA.

Selskapene har samarbeidet gjennom mange år, faktisk helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet, blant annet gjennom kjente prosjekter som Campus Ås og det nye Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Bjørvika.
”Dette gode samarbeidet vil fortsette i de prosjektene vi er involvert i – nå også i gjennomføringen av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy, som skal bli et globalt ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden”, avslutter Ingjerd Aaraas og Geir Knudsen.

Tags: No tags