Huitfeldts gate 15

Backes første Infill-prosjekt har blitt et særpreget leilighetsprosjekt med påkostede materialer og en helt nyutviklet og innovativ fasadeløsning i malmfuru, glass og metall.

Leilighetsbygget i Huitfeldts gate 15 på Frogner er oppført i en totalentreprise av Backe Stor-Oslo AS, med Jensen og Skodvin som arkitekter. Byggherre er Huitfeldts gate 15 AS, hvor Backe Prosjekt er største aksjonær med 45 prosent eierandel.

Nybygget er oppført i åtte etasjer på tomta til den gamle Forlagsgården, der Pax, Dreyer og andre småforlag holdt til i en årrekke. Den gamle murgården fra 1888 sto på Byantikvarens gule liste, men hadde omfattende setningsskader og ble derfor revet i 2013. Først i juni 2016 kunne entreprenøren gå i gang med grunnarbeidene etter forutgående reguleringsprosess.

Artikkel og bilder: bygg.no.

Tags: No tags