Stor interesse rundt støy i avløpsrør

”Geberit hadde klart å samle over 50 deltagere fra hele byggebransjen om temaet lyd og brannproblematikk i bolig- og leilighetsbygg. På foredragslisten var Knut Haugen, rådgivende ingeniør akustikk fra Brekke & Strand Akustikk AS, konsulent Johnny Skeide fra Glava AS, og Odd Skriden og Arvid Aalen fra Geberit Norge.

Støy er et stort problem
Knut Haugen som jobber i Brekke & Strand Akustikk AS, Norges fremste rådgivere på lyd og akustikk, kom i sitt foredrag inn på mange ulike forhold til hva som bidrar til støy fra avløpsinstallasjoner. At problematikken rundt støy fra avløpsrør er høyst aktuell kunne Haugen bekrefte.
– Vi ser mange klagesaker på støy i boligbygg. Det gjelder særlig i leilighetsbygg, men også i egen bolig. Våre erfaringer er at feilmontering og feilaktig byggteknisk utførelse kan føre til mye støy. Det er særlig viktig å tenke på hvor man legger rørene i forhold til støyfølsomme rom. Tilvalg med endring i romløsning kan få store støymessige konsekvenser, som for eksempel hvis man flytter om på bad og soverom, fortalte Haugen.

Haugen poengterte videre at det er nedskylling fra toalett som er årsaken til de fleste klagene. For å redusere avløpsstøyen er det en stor fordel å ta gradvise retningsforandringer istedenfor brå 90-graders bend. Der det er for høye støynivåer skyldes dette ofte strukturlyd. Strukturlyd kan oppstå ved innstøping av rør i betong eller på grunn av stive forbindelser til lettvegger. Her er det nå flere leverandører som tilbyr gode løsninger med vibrasjonsisolerende rørklammer. Man må også sikre at sjakter bygges med tilstrekkelig lyddempning for luftlyd, men dette synes som oftest å være godt ivaretatt.”

Artikkel og bilde: vvsforum.no.

Tags: No tags