#ViErSverdrup

Johan Sverdrup utbyggingen – et av Norges største industriprosjekt, og den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet – er et resultat av en enorm innsats fra veldig, veldig mange. Flere hundre leverandører, og tusener av mennesker, på tvers av hele Norge har alle spilt en rolle i Johan Sverdrup-historien.

Nå når giganten i Nordsjøen er i produksjon, ønsker Equinor og Johan Sverdrup-lisensen å takke alle samarbeidspartnere og lokalsamfunn i Norge som har vært med på dette «eventyret». Som vi ellers gjør i Norge når vi skal feire eller markere noe, så gjøres dette med kake! Og denne gang, med Johan Sverdrup feltets betydning både i byggefase og drift, er det kanskje ekstra riktig at ‘alle får en bit av kaka’!

Fakta om Sverdrup:
• Det tredje største oljefeltet på norsk sokkel (2,7 milliarder fat oljeekvivalenter i forventede ressurser).
• Maksproduksjon etter andre byggetrinn er i drift er på hele 660.000 fat olje per dag. Dette utgjør ca 1/3 av all oljeproduksjonen på norsk sokkel.
• Balanseprisen for hele feltutbyggingen er på under 20 dollar per fat
• Samlede Inntektene til den norske stat forventes å være på mer enn 900 milliarder kroner, fordelt på skatter og statens eierskap av Petoro.
• Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass er anslått til under 1 kg CO2 per fat (gjennomsnittet internasjonalt er på 18 kg CO2 per fat). Dette bidrar til å unngå CO2-utslipp fra feltet på mer enn 620.000 tonn CO2 per år, til sammen mer enn 25 millioner tonn CO2 gjennom feltets levetid. Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til 9 andre felt i området: blant annet Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Sleipner, Gudrun med flere.
• Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.
• I første fase gikk mer enn 70% av kontraktene til leverandører i Norge. I andre fase har dette steget til hele 85%.
• PARTNERE: Equinor (operatør), Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total.

Artikkel i ’Acoustics’

22. juli ble én av Magne Skåleviks artikler publisert i tidsskriften Acoustics:

Simulations and Subjective Rating of Acoustic Conditions in a Symphony Orchestra—A Case Study

Acoustic conditions in a symphony orchestra on a concert hall stage are very different from those on an empty stage.
Since inter-orchestral sound transmission and other acoustic conditions with the orchestra present is easier to simulate than to measure, a method for simulations in Odeon models of orchestras in different rooms was developed by this author. This method was applied in the Grieghallen Renewal Project, which involved changes in concert hall, orchestra pit, and rehearsal hall. The resident orchestra members gave their overall rating of playing conditions in the home venues in addition to a number of international venues. Acoustical conditions in the rated venues were simulated and compared with ratings. Several metrics were investigated, and their correlation with subjective ratings varied between r2 = 0.09 and r2 = 0.85. It turned out the orchestra clearly preferred to play in conditions where the direct component and the reverberant component of the inter-orchestral sound-transmission on average were equally strong; |D-R| = 0. Any deviation from equality was associated with reduced preference, with correlation coefficient r = −0.92. Several interesting implications and interpretations of the result are discussed in the paper.

Hele artikkelen kan leses her.

 

Ny leder i Brekke & Strand

Frøydis Espedal tiltrer som ny leder i Brekke & Strand Akustikk AS

Frøydis Espedal tiltrer som ny Administrerende Direktør i Brekke & Strand etter at nåværende leder, Ingjerd Aaraas går av etter 18 år som leder av selskapet.

Frøydis Espedal er utdannet sivilingeniør og kommer fra SWECO, senest i stillingen som Regionleder i Oslo for Bygg. Hun har tidligere vært Divisjonsdirektør og Prosjektleder i selskapet.

Jeg gleder meg til å lede det sterkeste akustikkmiljøet i Norden, Brekke & Strand har en sterk posisjon i markedet som vi ønsker å videreutvikle, sier Frøydis Espedal.

Vi er svært glade og stolte over at Frøydis har valgt å begynne hos oss, og vi ser frem til å fortsette å utvikle selskapet sammen med henne, sier styreleder Geir M. Aarstad.

Brekke & Strand er et rådgivende ingeniørselskap innen støy, akustikk og vibrasjoner, med ca. 100 ansatte og kontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Gøteborg og Stockholm.

Styret takker Ingjerd for den flotte jobben hun har gjort for selskapet, ønsker lykke til med nye utfordringer, og ønsker Frøydis velkommen til Brekke & Strand.  Frøydis tiltrer stillingen 01.09.2019.

Kontakt for informasjon:
Geir M. Aarstad, tlf.: 934 38 803, e-mail:  geiraarstad@graainvest.no

Tore Moen om universell utforming

Fra nyhetsbrevet til Universell Utforming:

UU-folk i farta: Tore Moen, akustiker
Hva har du jobbet med i det siste?
— Jeg har nylig vært med på å lage veileder for hvordan man kan lage godt lydmiljø i skolene. Barn og voksne har ulik hørsel. Barn har ikke det samme erfaringsgrunnlaget som voksne, de klarer ikke like lett å gjette seg frem til hvilket ord og hvilke setninger som ble sagt, og har derfor behov for bedre romakustiske forhold enn voksne for å oppfatte ord og setninger. Samtidig har barn bedre hørsel enn voksne, og blir utsatt for mer støy enn voksne fordi de oppfatter lyd i frekvensområder som de voksne ikke lenger klarer å høre.

Men det er mye den enkelte skole kan gjøre selv for å finne ut hvordan lydforholdene er, uten at de trenger å leie inn noen eller ha en mastergrad i akustikk av den grunn. Man kommer langt med å spørre brukerne, det vil si både elever, lærere og foresatte, om de opplever dårlige eller sjenerende lydforhold. Et godt lydisolert rom er også et lystett rom, så ved å sjekke om lyset slipper inn i et mørkt klasserom fra et naborom, kan man også si noe om lyden vil slippe inn. Veilederen inneholder mange slike praktiske tips, men også en del mer teknisk informasjon.
— Alle elever skal ha like muligheter til undervisning. Hvis elever med for eksempel nedsatt hørsel ikke får med seg undervisningen fordi undervisningsrommet er dårlig akustisk utformet, er det i praksis skolebygget som diskriminerer denne eleven.
En utfordring i nybygg, eller nyrehabiliterte bygg, er at de utsatte elevene sjelden er de som klager. Rektor er ofte fornøyd med nye og flotte lokaler, og lærere får ikke alltid med seg at elever «faller ut» fordi det er dårlige romakustiske forhold. Mange undervisningsrom som i utgangspunktet er diskriminerende i forhold til elever med nedsatt hørsel, kan med enkle grep få tilfredsstillende lydforhold, eller så kan man utføre midlertidige tiltak som flytting av elever.

Det er viktig å huske at gode lydforhold for elever med nedsatt hørsel vil si gode lydforhold for alle elever.

Tore Moen er sivilingeniør i Brekke & Strand Akustikk og har mer enn 20 års erfaring med universell utforming knyttet til lyd og støy i bygg.

Vi søker deg!

Vi søker ny administrerende direktør til å lede og videreutvikle oss!

Klikk på bildet for mer informasjon.

 

 

Årets bygg!

LHL-sykehuset Gardermoen ble kåret til Årets Bygg 2018 og Maskinparken TRE vant Årets trebyggeri.

Brekke & Strand har vært rådgivende ingeniør innen akustikk for begge prosjektene og vi gratulerer byggherrer, entreprenører og arkitektene med seirene!

Fra bygg.no:

”LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag kveld kåret til Årets Bygg 2018. Vinneren ble utropt under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.
Selv om prosjektering og bygging har gått på rekordfart, er LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.
Ved å samlokalisere klinikkene Feiring og Glittre har Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) fått et viktig verktøy for å etablere nye og bedre tilbud, samt økt kapasiteten for behandling av hjerte- og lungesyke betraktelig og andre pasient-grupper.”

Les mer her.

”Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2018 er boligprosjektet Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim.
Prisen ble delt ut på Byggedagene 3. april. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 47 leiligheter fordelt på over 4.000 kvadratmeter i 8 etasjer. Bygget er basert på et industrialisert byggesystem i KL-tre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.
Prosjektet er det største KL-tre (massivtre) boligprosjektet som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge boliger i KL-tre beregnet på det kommersielle markedet kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligblokken inngår som en del av Lilleby-området som er Trondheims nye grønne bydel og er en god representant her med lavt energiforbruk, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp.”

Les mer her.

 

 

Lederskifte

Ingjerd Aaraas har sittet i 18 år som leder i Brekke & Strand Akustikk AS og opplever det nå som naturlig at selskapet ser seg om etter ny leder.

Styret vil sammen med Ingjerd legge en god plan for lederskiftet og avklare hvilken rolle hun skal ha videre i selskapet. Vi er enige om at Ingjerd sitter som Administrerende Direktør frem til sommeren, sier styreleder Geir M. Aarstad.

I Ingjerds 18 år som leder har selskapet hatt en meget sterk utvikling:

  • Antall ansatte har gått fra 19 til 94
  • Omsetningen har gått fra 20 til 130 mill NOK
  • Alle år har gitt positive resultater både for selskapet og eierne
  • Gjennomført mange store prestisjeprosjekt innen fagområdet

Fra et lite kontor i Oslo har selskapet utviklet seg til å bli et av de ledende spesialistselskap innen akustikk, støy og vibrasjoner i Skandinavia. Vi har i dag kontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Göteborg og Stockholm.

Styret vil gjerne takke Ingjerd for den flotte jobben som hun gjør for selskapet.

 

Kontakt for ytterligere informasjon:

Geir M. Aarstad, 934 38 803, geiraarstad@graainvest.no

Ingjerd Aaraas, 913 76 849, ia@brekkestrand.no

 

Nytt Nordic Choice hotell på Hasle

AF Gruppen har inngått avtale med Hasle Linje 2 AS (Höegh Eiendom og AF Eiendom) om bygging av et nytt Nordic Choice Hotel og kontorbygg på Hasle i Oslo.

Det skriver AF Gruppen i en børsmelding fredag.
Avtalen omfatter bygging av hotell og kontorbygg på seks etasjer samt felles kjeller over to plan. Totalt bruttoareal er ca. 21 000 kvadratmeter.
Hotelldelen, som har 217 rom utvikles i samarbeid med Nordic Choice Hotels.

Bygget skal oppnå energimerke A, passivhus, sertifiseres som bærekraftig bygg etter miljøklassifiseringen BREEAM-NOR – «Very good», og gjennomføres med fossilfri byggeplass.
Bygget blir gjennomført som en totalentreprise og har en verdi på 490 millioner kroner eks mva. Byggestart er 1. kvartal 2019 med ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.
– Hasle har blitt et populært sted å bo og jobbe. På kort tid har det vokst frem som et nytt og moderne område. Sammen med Höegh Eiendom ser vi frem til å få på plass et miljøvennlig hotell og kontorbygg som vil fremme områdets attraktivitet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Brekke & Strand er rådgivende ingeniør innen akustikk.

Artikkel og bilde: bygg.no.

Norge får likevel nytt Vikingtidsmuseum

Som en del av Granavold-erklæringen har Høyre, Frp, Venstre og KrF blitt enige om at det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene.

I erklæringen heter det at regjeringen skal starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Kunnskapsminister Iselin Nybø (V) og rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo markerte at det er gitt klarsignal for byggeprosjektet i Vikingskiphuset på Bygdøy fredag.
– Det gjør at vi kan sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på, og jeg er svært glad for at all tvil nå er borte – nå skal det bygges nytt vikingtidsmuseum, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det nye museet blir på 13.000 kvadratmeter, hvorav 5.000 kvadratmeter blir utstillingsareal. Siktemålet er å skape et levende museum med utstillinger som oppdateres og formidler vikingtiden på en stimulerende måte.
I tillegg blir det butikk, restaurant, mulighet for å holde arrangementer og en museumspark.
– Av alle bygg og byggeprosjekter som er klare til å få startbevilgning, er jeg veldig glad for at den nye regjeringen har løftet fram Vikingtidsmuseet. Dette var viktig for Venstre, og vikingarven er viktig for landet, sier Nybø.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre.
Det viktigste målet med et nytt museum er å sikre tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, økt sikkerhet for vikingtidssamlingen og gi bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Museumsdirektør Håkon Glørstad mener det er avgjørende for samlingens sikkerhet å få på plass et nytt museum så raskt som mulig.
– Vi har lenge visst at vi må gjøre noe for å sikre dem på en forsvarlig måte for fremtiden, og her betyr faktisk tiden noe. At regjeringen nå går inn for dette er helt fantastisk. Vi vil gjerne takke kunnskapsminister Iselin Nybø for å ha løftet fram denne saken i de avgjørende forhandlingene sier han i en pressemelding.

UiO-rektor Svein Stølen er svært glad, men også lettet. Det var stor skuffelse på universitetet da museet ikke kom med i det endelige statsbudsjettet for 2019, som ble vedtatt før jul.
– Det har gitt flere ved UiO søvnløse netter. Nå er vi inne i en ny fase. Dette er viktig for kultur- og kunnskapsnasjonen Norge og for Universitetet i Oslo, fastslår fast.

Artikkelen er hentet fra bygg.no.

Great Place to Work!

Vi trives!

Vi i Brekke & Strand er stolte og ydmyke over resultatet av årets trivselsundersøkelse. Vi oppnådde resultatet sertifisert som Great Place to Work for andre år på rad. Selv i et hektisk år med mye nytt for et lite énfaglig rådgivingsselskap: Fusjon med SINSUS AS (kontorer i Kristiansand og Stavanger) og videre satsning i Sverige med kontor i Stockholm. Vi scorer høyt på stolthet og felleskap og hele 97% av våre kolleger mener at Brekke & Strand er et hyggelig sted å arbeide.

-Vi har nå kontorer på syv forskjellige steder og et nøkkelord er deling: Vi deler faglige erfaringer, vi deler oppdragene og deler opplevelser sammen. Det er viktig å trives sammen for at vi skal kunne samarbeide og til enhver tid løse de oppgavene som kundene våre ønsker hjelp til, sier Administrerende Dir Ingjerd Aaraas.

Vi må bøye oss i støvet for det gode resultatet og like fort brette opp ermene for å jobbe videre med ting som kan bli enda bedre – Kommunikasjon og informasjon er viktige stikkord, sier Aaraas.