Tore Moen om universell utforming

Fra nyhetsbrevet til Universell Utforming:

UU-folk i farta: Tore Moen, akustiker
Hva har du jobbet med i det siste?
— Jeg har nylig vært med på å lage veileder for hvordan man kan lage godt lydmiljø i skolene. Barn og voksne har ulik hørsel. Barn har ikke det samme erfaringsgrunnlaget som voksne, de klarer ikke like lett å gjette seg frem til hvilket ord og hvilke setninger som ble sagt, og har derfor behov for bedre romakustiske forhold enn voksne for å oppfatte ord og setninger. Samtidig har barn bedre hørsel enn voksne, og blir utsatt for mer støy enn voksne fordi de oppfatter lyd i frekvensområder som de voksne ikke lenger klarer å høre.

Men det er mye den enkelte skole kan gjøre selv for å finne ut hvordan lydforholdene er, uten at de trenger å leie inn noen eller ha en mastergrad i akustikk av den grunn. Man kommer langt med å spørre brukerne, det vil si både elever, lærere og foresatte, om de opplever dårlige eller sjenerende lydforhold. Et godt lydisolert rom er også et lystett rom, så ved å sjekke om lyset slipper inn i et mørkt klasserom fra et naborom, kan man også si noe om lyden vil slippe inn. Veilederen inneholder mange slike praktiske tips, men også en del mer teknisk informasjon.
— Alle elever skal ha like muligheter til undervisning. Hvis elever med for eksempel nedsatt hørsel ikke får med seg undervisningen fordi undervisningsrommet er dårlig akustisk utformet, er det i praksis skolebygget som diskriminerer denne eleven.
En utfordring i nybygg, eller nyrehabiliterte bygg, er at de utsatte elevene sjelden er de som klager. Rektor er ofte fornøyd med nye og flotte lokaler, og lærere får ikke alltid med seg at elever «faller ut» fordi det er dårlige romakustiske forhold. Mange undervisningsrom som i utgangspunktet er diskriminerende i forhold til elever med nedsatt hørsel, kan med enkle grep få tilfredsstillende lydforhold, eller så kan man utføre midlertidige tiltak som flytting av elever.

Det er viktig å huske at gode lydforhold for elever med nedsatt hørsel vil si gode lydforhold for alle elever.

Tore Moen er sivilingeniør i Brekke & Strand Akustikk og har mer enn 20 års erfaring med universell utforming knyttet til lyd og støy i bygg.

Vi søker deg!

Vi søker ny administrerende direktør til å lede og videreutvikle oss!

Klikk på bildet for mer informasjon.

 

 

Årets bygg!

LHL-sykehuset Gardermoen ble kåret til Årets Bygg 2018 og Maskinparken TRE vant Årets trebyggeri.

Brekke & Strand har vært rådgivende ingeniør innen akustikk for begge prosjektene og vi gratulerer byggherrer, entreprenører og arkitektene med seirene!

Fra bygg.no:

”LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag kveld kåret til Årets Bygg 2018. Vinneren ble utropt under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.
Selv om prosjektering og bygging har gått på rekordfart, er LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.
Ved å samlokalisere klinikkene Feiring og Glittre har Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) fått et viktig verktøy for å etablere nye og bedre tilbud, samt økt kapasiteten for behandling av hjerte- og lungesyke betraktelig og andre pasient-grupper.”

Les mer her.

”Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2018 er boligprosjektet Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim.
Prisen ble delt ut på Byggedagene 3. april. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 47 leiligheter fordelt på over 4.000 kvadratmeter i 8 etasjer. Bygget er basert på et industrialisert byggesystem i KL-tre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.
Prosjektet er det største KL-tre (massivtre) boligprosjektet som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge boliger i KL-tre beregnet på det kommersielle markedet kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligblokken inngår som en del av Lilleby-området som er Trondheims nye grønne bydel og er en god representant her med lavt energiforbruk, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp.”

Les mer her.

 

 

Lederskifte

Ingjerd Aaraas har sittet i 18 år som leder i Brekke & Strand Akustikk AS og opplever det nå som naturlig at selskapet ser seg om etter ny leder.

Styret vil sammen med Ingjerd legge en god plan for lederskiftet og avklare hvilken rolle hun skal ha videre i selskapet. Vi er enige om at Ingjerd sitter som Administrerende Direktør frem til sommeren, sier styreleder Geir M. Aarstad.

I Ingjerds 18 år som leder har selskapet hatt en meget sterk utvikling:

  • Antall ansatte har gått fra 19 til 94
  • Omsetningen har gått fra 20 til 130 mill NOK
  • Alle år har gitt positive resultater både for selskapet og eierne
  • Gjennomført mange store prestisjeprosjekt innen fagområdet

Fra et lite kontor i Oslo har selskapet utviklet seg til å bli et av de ledende spesialistselskap innen akustikk, støy og vibrasjoner i Skandinavia. Vi har i dag kontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Göteborg og Stockholm.

Styret vil gjerne takke Ingjerd for den flotte jobben som hun gjør for selskapet.

 

Kontakt for ytterligere informasjon:

Geir M. Aarstad, 934 38 803, geiraarstad@graainvest.no

Ingjerd Aaraas, 913 76 849, ia@brekkestrand.no

 

Nytt Nordic Choice hotell på Hasle

AF Gruppen har inngått avtale med Hasle Linje 2 AS (Höegh Eiendom og AF Eiendom) om bygging av et nytt Nordic Choice Hotel og kontorbygg på Hasle i Oslo.

Det skriver AF Gruppen i en børsmelding fredag.
Avtalen omfatter bygging av hotell og kontorbygg på seks etasjer samt felles kjeller over to plan. Totalt bruttoareal er ca. 21 000 kvadratmeter.
Hotelldelen, som har 217 rom utvikles i samarbeid med Nordic Choice Hotels.

Bygget skal oppnå energimerke A, passivhus, sertifiseres som bærekraftig bygg etter miljøklassifiseringen BREEAM-NOR – «Very good», og gjennomføres med fossilfri byggeplass.
Bygget blir gjennomført som en totalentreprise og har en verdi på 490 millioner kroner eks mva. Byggestart er 1. kvartal 2019 med ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.
– Hasle har blitt et populært sted å bo og jobbe. På kort tid har det vokst frem som et nytt og moderne område. Sammen med Höegh Eiendom ser vi frem til å få på plass et miljøvennlig hotell og kontorbygg som vil fremme områdets attraktivitet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Brekke & Strand er rådgivende ingeniør innen akustikk.

Artikkel og bilde: bygg.no.

Norge får likevel nytt Vikingtidsmuseum

Som en del av Granavold-erklæringen har Høyre, Frp, Venstre og KrF blitt enige om at det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene.

I erklæringen heter det at regjeringen skal starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Kunnskapsminister Iselin Nybø (V) og rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo markerte at det er gitt klarsignal for byggeprosjektet i Vikingskiphuset på Bygdøy fredag.
– Det gjør at vi kan sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på, og jeg er svært glad for at all tvil nå er borte – nå skal det bygges nytt vikingtidsmuseum, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det nye museet blir på 13.000 kvadratmeter, hvorav 5.000 kvadratmeter blir utstillingsareal. Siktemålet er å skape et levende museum med utstillinger som oppdateres og formidler vikingtiden på en stimulerende måte.
I tillegg blir det butikk, restaurant, mulighet for å holde arrangementer og en museumspark.
– Av alle bygg og byggeprosjekter som er klare til å få startbevilgning, er jeg veldig glad for at den nye regjeringen har løftet fram Vikingtidsmuseet. Dette var viktig for Venstre, og vikingarven er viktig for landet, sier Nybø.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre.
Det viktigste målet med et nytt museum er å sikre tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, økt sikkerhet for vikingtidssamlingen og gi bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Museumsdirektør Håkon Glørstad mener det er avgjørende for samlingens sikkerhet å få på plass et nytt museum så raskt som mulig.
– Vi har lenge visst at vi må gjøre noe for å sikre dem på en forsvarlig måte for fremtiden, og her betyr faktisk tiden noe. At regjeringen nå går inn for dette er helt fantastisk. Vi vil gjerne takke kunnskapsminister Iselin Nybø for å ha løftet fram denne saken i de avgjørende forhandlingene sier han i en pressemelding.

UiO-rektor Svein Stølen er svært glad, men også lettet. Det var stor skuffelse på universitetet da museet ikke kom med i det endelige statsbudsjettet for 2019, som ble vedtatt før jul.
– Det har gitt flere ved UiO søvnløse netter. Nå er vi inne i en ny fase. Dette er viktig for kultur- og kunnskapsnasjonen Norge og for Universitetet i Oslo, fastslår fast.

Artikkelen er hentet fra bygg.no.

Great Place to Work!

Vi trives!

Vi i Brekke & Strand er stolte og ydmyke over resultatet av årets trivselsundersøkelse. Vi oppnådde resultatet sertifisert som Great Place to Work for andre år på rad. Selv i et hektisk år med mye nytt for et lite énfaglig rådgivingsselskap: Fusjon med SINSUS AS (kontorer i Kristiansand og Stavanger) og videre satsning i Sverige med kontor i Stockholm. Vi scorer høyt på stolthet og felleskap og hele 97% av våre kolleger mener at Brekke & Strand er et hyggelig sted å arbeide.

-Vi har nå kontorer på syv forskjellige steder og et nøkkelord er deling: Vi deler faglige erfaringer, vi deler oppdragene og deler opplevelser sammen. Det er viktig å trives sammen for at vi skal kunne samarbeide og til enhver tid løse de oppgavene som kundene våre ønsker hjelp til, sier Administrerende Dir Ingjerd Aaraas.

Vi må bøye oss i støvet for det gode resultatet og like fort brette opp ermene for å jobbe videre med ting som kan bli enda bedre – Kommunikasjon og informasjon er viktige stikkord, sier Aaraas.

Oslo Urban Arena 2018

18. og 19.september 2018 var SINUS og vi representert på Oslo Urban Arena!
OUA er en konferanse om byplanlegging og fortetting med fokus på innovative og bærekraftige løsninger. Her har vi møtt byplanleggere, arkitekter, byggherrer, entreprenører, representanter fra offentlig forvaltning, andre rådgivere og flere.
Vårt budskap er at vi ønsker et økt fokus på lydforhold i tidlig planlegging. Slik kan vi oppnå gode boforhold og gode byrom når byene vokser og fortettes. Dessverre er det mange eksempler på det motsatte i Oslo i dag.

Vi har rigget til en stand med lyddusj med bylyder og har delt ut bærenett i økologisk fairtrade bomull med eget design.
Konferansen ble et flott samarbeidsprosjekt med våre nye kolleger i SINUS. Magnus Ognedal har laget rammeverket for brukergrensesnittet hvor man kan spille av bylyder. Ta en titt på Soundmap.

#godtlydmiljø #urbansounds

Vi åpner kontor i Stockholm!

Pressemelding

Brekke & Strand Akustikk utvider aktiviteten i Sverige og åpner kontor i Stockholm.

Vi er stolte over å få med oss Johanna Carpelan som kontorleder. Hun var perfekt til rollen, med lang fartstid både som akustiker og som leder i tillegg til et meget positivt engasjement.
– Vi feirer 5 år for kontoret i Gøteborg nå i høst og dette blir en fin markering. Midt i hjertet av Stockholm er våre lokaler og vi har god plass til akustikere som ønsker å jobbe hos oss, sier Administrerende Direktør Ingjerd Aaraas.
Det er mye bygge- og utviklingsaktivitet i denne regionen, dette vil vi være med på. Som for alle våre kontorer, så tilbyr vi tjenester innen Bygningsakustikk, Samferdsel og land- og vannbasert Industri.
Brekke & Strand Akustikks heleide datterselskap Brekke & Strand Akustik AB ledes i dag av Jimmy Diamandopoulos.
– Vi er glade for at Brekke & Strand vokser i Sverige. Det er svært viktig for oss å være på plass også i Stockholm med talentfulle medarbeidere som kan svare på markedets etterspørsel av våre tjenester, sier Diamandopoulos.

Brekke & Strand fusjonerer med SINUS AS i høst og blir det desidert største akustikkmiljøet i Norge. Brekke & Strand (i Norge og Sverige) har etter fusjonen totalt ca 90 ansatte og vil samlet omsette for ca 130 millioner kroner i året.