Årets masteroppgave innen akustikk

Ekspertgruppen innen akustikk i RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, har i år som i fjor delt ut prisen for årets beste masteroppgave innen akustikk.
Prisen på 10.000,- ble delt ut til Paula Cruz Gonzalez for hennes oppgave om å sammenligne målinger og beregninger av lydutbredelse.
”Vi gratulerer Paula med en velfortjent pris og håper at flere NTNU-studenter får opp øynene for faget akustikk”, sier Brekke & Strands egen Tore Moen som er leder for RIFs ekspertgruppe.

Bilde og artikkel på bygg.no.

#Osebergpåvekta

Veiing av Osebergskipet

Når nytt museum står ferdig på Bygdøy skal skipene flyttes og forberedelsene for dette er i gang.
Det skal også monteres nye støttekonstruksjoner for skipene når de står i nytt museum. Som ledd i forberedelsene er det nå montert lastceller under alle støtter og opplegg på Osebergskipet. Man vil da få nøyaktig vekt av skipet og vektfordeling.
Lastceller er montert under dagens støtter og da ble skipet og dagens støtter løftet litt for å gi plass. Det første steg er å se hvordan Osebergskipet forholder seg til det å bli løftet bittelitt. 4 støtter ble løftet 2 – 3 mm mens det ble nøye registrert hvordan skipet responderte på dette. Første steget i veieprosessen er dermed utført. Skipet skal stå på lastcellene minst et år, og det skal overvåkes hvordan lastene avhenger av fukt og temperatur. Samtidig måles deformasjoner av stevnene og andre kritiske steder.

Julegaver til veldedige formål

Brekke & Strand Akustikk AS og AB har i år valgt å donere penger til veldedige formål fremfor å gi julegaver til de ansatte.

Alle våre kollegaer fikk foreslå en organisasjon de ønsket å støtte og i år falt valget på Barnekreftforeningen og Barncancerfonden i hhv Norge og Sverige.

Dette er en hjertesak vi forhåpentligvis vil gjøre til en tradisjon i de kommende årene.

 

 

Brekke&Strand er Great Place to Work® sertifisert

Great Place to Work® er et globalt konsulent og analyse institutt med over 25 års erfaring i å måle og utvikle tillitsbasert kultur og ledelse på arbeidsplasser. Great Place to Work Sertifisert og deres utmerkelser for De Beste Arbeidsplassene tildeles de organisasjoner som beviselig har skapt en god arbeidsplass for sine medarbeidere.

Brekke & Strand Akustikk AS har i år oppnådd denne sertifiseringen.

GPTW sertifiseringen er en bekreftelse på at det vi i Brekke & Strand tror på og jobber for virker. Brekke & Strand er ‘Great Place to Work’ for snart 70 kompetente og engasjerte ansatte.

Acoustics in practice

Den europeiske akustiske organisasjonen EEA gir ut et tidsskrift ved navn ”Acoustics in practice”.
In den siste utgaven er det publisert en artikkel av vår egen Sigmund Olafsen, den omhandler trikkemålingene vi har gjort for Oslo Sporveier. Atle Stensland og Tore F. Killengreen er medforfattere.

Hele artikkelen kan du lese her: Acoustics in practice october 2017 – utdrag

Foredrag om akustikk i Stord Kulturhus

Vår Magne Skålevik holder foredrag i Stord Kulturhus lørdag 7. oktober

Fredag 6. oktober blir det ”Flygelfest” i Stord Kulturhus med innvielse av ny Steinway flygel, håndplukket av Leif Ove Andsnes.
På oppdrag for Stord Kommune hjelper Magne til med innjustering av et lydsystem som er innleid for anledningen.

Festkonserten er utsolgt, men lørdag 7. oktober er det ledige plasser: ”Seminar med Magne Skålevik og Mari Eriksmoen om korleis akustikken påverkar musikk i konsert- og øvingslokaler.”

Sjekk ut event på Facebook.

Program (pdf)

Vi åpner kontor i Bergen!

Brekke & Strand Akustikk AS utvider virksomheten og åpner nytt kontor i Bergen med foreløpig 3 erfarne akustikere; Frode Eikeland, Ketil Olset og Espen Hatlevik. Kontoret er i Glasshuset på Minde (Conrad Mohrs veg 23).

Vi ønsker Frode, Ketil og Espen velkommen til Brekke & Strand Akustikk og gleder oss til å jobbe i markedet i Bergen!

For mer informasjon:

Kontakt i Bergen: Ketil Olset, e-mail: ketil.olset@brekkestrand.no
Adm. Direktør: Ingjerd Aaraas, ingjerd.aaraas@brekkestrand.no

Akustisk pionerprosjekt

I Nydalen i Oslo bygges det nå et 75 meter høyt signalbygg, og det er ikke bare høyden som gjør bygget unikt.

Prosjektet, som foreløpig er i oppstartsfasen, bygges av Avantor i samarbeid med Futurebuilt. Det innebærer at bygget skal være et miljøriktig forbildeprosjekt der både byggeprosessen og det ferdige bygget skal være bærekraftig og redusere klimagassutslipp med 50 prosent. Bygget skal huse både næringsarealer, kontorer og leiligheter, og kontordelen skal ikke ha tilført energi til verken ventilasjon, kjøling eller oppvarming.

Naturlig ventilering

– Kontorene vil kun ha naturlig ventilasjon, uten teknisk utstyr for å frakte luft inn eller ut av bygget. Man lufter rett og slett gjennom vinduer og ventiler, sier Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk AS, et selskap som har akustikk, støy og vibrasjon som spesialområde.

Ettersom målet er å bruke minst mulig energi er det utviklet oppvarmingssystemer med lavt energiforbruk, og i tillegg legges det opp til at bygningsmassen av betong vil magasinere varme om vinteren og kulde om sommeren.
– Dette er konsekvensen av at vi bruker for mye energi til kontorbygg i Norge. For å være mer miljøbevisste bruker vi bygningskroppen for å redusere energibehovet, sier Moen.

I og med at betongen i himling og vegger skal varme og avkjøle bygget, kan den ikke tildekkes, og vanlige materialer for støyreduksjon kan derfor ikke brukes.
– Nå jobber vi med tredimensjonale absorbenter som bygger i høyden i tillegg til i bredden. De blir garantert både unike, dekorative og funksjonelle.

Utendørs støy

– Vanligvis styres lufting i dag av et ventilasjonsanlegg som også hindrer støy utenfra, men ved naturlig ventilasjon mister man denne støykontrollen, sier Jarle Ellefsen i Brekke & Strand Akustikk AS.

Derfor utformer de nå egne skreddersydde lufteluker til bygget, som har lyddempende egenskaper, samtidig som luft uhindret skal kunne sive inn og ut.
– Det er mange som er skeptiske, men vi opplever at vi er med på å utvikle noe nytt. Man kommer ikke videre i verden hvis man ikke prøver, sier Ellefsen.

Kilde: http://www.fremtidensby.no/

Vi forplikter oss overfor studentene

Våre rådgivere har en lang tradisjon for å veilede masterstudenter i deres prosjekt- eller masteroppgaver. Nå vil vi styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene ytterligere:

– I disse dager lanserer vi et program som skal gi studentene de beste forutsetninger for å levere en fremragende oppgave. Motivasjonen for satsningen er en sterk tro på at samarbeid av denne typen er med på å drive utviklingen av akustikkfaget videre, heter det i en melding fra selskapet.

Seniorrådgiverne Magne Skålevik og Sigmund Olafsen har vært veiledere for en rekke studenter. De synes det er spennende å få være med på å forme fremtidens rådgivere. Kombinasjonen av teoretisk fordypning på universitetet og praktiske problemstillinger i en masteroppgave gir svært verdifull kompetanse.

– Tre av mine masterstudenter har blitt hos oss i Brekke & Strand mens de øvrige har bidratt til å styrke faget hos våre konkurrenter og myndighetene, sier Sigmund Olafsen som til sammen har veiledet sju studenter og som stadig har nye tema på skrivebordet.

Magne Skålevik setter av tid til å være veileder for å få svar på ubesvarte spørsmål.

– Ofte dukker det opp nye og interessante problemstillinger som man som rådgiver i en hektisk hverdag ikke har mulighet til å ta seg tid til å utforske. Dette kan bli mat for kunnskapssultne studenter. Gjentatte ganger har det vist seg at studentene ved hjelp av god veiledning og ikke minst egen innsatsvilje, iver og nysgjerrighet har kommet frem til oppsiktsvekkende resultater og spennende ny kunnskap. Funnene har ofte også praktisk nytteverdi og har raskt blitt en del av den daglige rådgivningen i firmaet, heter det i meldingen.

Brekke & Strand Akustikk bidrar jevnlig med å utforme oppgaver og har per i dag samarbeid med NTNU, Chalmers, NMBU og DTU. For å formalisere samarbeidet med studentene ytterligere har selskapet nå utviklet et eget program der hensikten er å integrere studentene i enda større grad.

– Studentene skal føle seg ivaretatt og velkommen. Det legges vekt på at studentene skal introduseres til firmaet og få en fast arbeidsplass sammen med de øvrige rådgiverne, som oppfordres til å bidra dersom studentene skulle ha behov for dette. Firmaets omfattende instrumentpark, samt andre ressurser, stilles til rådighet. Studentene oppfordres til å presentere resultatene sine for firmaet når oppgaven er sluttført, påpeker de.

Programmet retter seg også mot veilederne og gir innspill til hvordan denne rollen kan utføres.

 

 

Detektor: støy fra vannskuter

NRK faktasjekker politiske påstander. I Detektor-episoden fra 23. august tester vår egen Jarle Ellefsen og programleder Fredrik Solvang om vannskutere bråker mer enn fritidsbåter.

Trykk på bildet for å se hele innslaget på NRK nett-tv: