Dear Architects: Sound Matters

”We talk about how cities and buildings look. We call places landmarks or eyesores. But we rarely talk about how architecture sounds, aside from when a building or room is noisy.
The spaces we design and inhabit all have distinctive sounds. The reading rooms at the New York Public Library have an overlay of rich sound. Your office may be a big room in a glass building with rows of cubicles here people stare into computer screens.
It may be sealed off from the outside, and you may think it is quiet.

Is it?”

Dear Architects: Sound matters

Ti bedrifter under samme tak

Vår kollega Endre, som for kort tid siden flyttet sin arbeidsplass til Kristiansand, blir nå del av næringsfelleskapet i Østre Strandgate 80.

Artikkel og bilde er hentet fra dagens nettutgave av Fædrelandsvennen.

”To klynger, ti bedrifter og 80–90 ansatte innen bygg og IT er nå samlet i et næringsfellesskap i Østre Strandgate 80. Ytterligere åtte bedrifter venter på å få plass.

Her kan vi tilby komplette tjenester på linje med store konsern. Du kan vel beskrive oss om en samling kompetansebedrifter som har dannet et arbeidsfellesskap til felles nytte, sier daglig leder i ITselskapet Bitpro, Trond Bjorvand. Vi kaller oss jo et mulighetenes hus. Vi kan tilby komplette tjenester på linje med større konserner, supplerer Rune Sliper, daglig leder i Løyning.
Onsdag var den offisielle åpningen av næringsfellesskapet Ø80 (Østre Strandgate 80, journ.anm.) der blant annet ordfører Harald Furre og viseadministrerende direktør i Get, Sondre Arrestad, var til stede. Fellesskapet har oppstått fordi vi hadde et behov for å jobbe sammen. Noen av oss flyttet sammen på Odderøya først, og så har det bare ballet på seg, forteller Dagfin Skaar, i firmaet som bærer samme navn.

-Jeg satt på et hotellrom i Oslo i åttetida på kvelden og forberedte en presentasjon for konsernledelsen for valg av nye lokaler i Kristiansand. Vi hadde egentlig takket ja til lokaler lengre ut på Tangen, forteller regiondirektør Jan Veikko Granroth. Get, som tidligere i år fusjonerte med telekommunikasjonsleverandøren TDC, var på jakt etter nye lokaler hvor de to bedriftene kunne samlokaliseres. Trond fikk vel fram til ellevetida med å gi et tilbud. Og det ble en relativ spinkel presentasjon som jeg holdt for konsernledelsen neste morgen, men de likte hva de hørte, og nå er vi her, sier Granroth.
– Det at vi jobber sammen med byggklyngen gjør at vi kommer tidlig inn i byggeprosjekter som er på gang i regionen. Så kjøper vi også en del tjenester av Bitpro, så vi har god nytte av fellesskapet, forteller regiondirektøren. Nå er altså fire ITbedrifter og seks byggfagbedrifter samlet under ett og samme tak. I byggeprosjekter kan vi nå ivareta alle fag fra A til Å med den kompetansen vi sitter med blant selskapene, sier Sliper.

Konkret kan han vise til et samarbeid på Lindesnes ungdomsskole. Her ivaretar vi alle fag i rehabiliteringen av skolen som nå foregår. Vi har et tilsvarende prosjekt på en ungdomsskole i NordNorge også, forteller Sliper.

Klyngen har også en finger med i spillet som foregår rundt gamle Agder Teater. Vi har bidratt med tekniske løsninger for tilbudet som den såkalte Oslogruppa står bak, og som vil skape liv og røre i teateret om det blir realisert. Så vi er spente på hva utfallet blir her, sier Sliper.
Og selv om de ti bedriftene fortsatt jobber enkeltvis og alene, er det samarbeidet og fellesskapet som er det unike i bygget.
Kantina har blitt samlingspunktet, og der firmaene før satt rundt hver sine bord, ser vi nå at ansatte fra forskjellige firmaer blander seg sammen under lunsjen, Vi arrangerer også felles sosiale samlinger og prøver å bygge samhold på tvers, sier Bjorvand. Kommer du inn som et firma med en eller to ansatte er jo nettopp dette en av fordelene, supplerer Sliper.
Ja, det er mange problemer som løses over en vaffel, humrer Lasse Grødum, daglig leder i GCON.
Næringsfellesskapet trosser også de dårlige tidene som flere andre bransjer sliter med om dagen. I løpet av året har vi vel blitt ti flere ansatte, i tillegg til at det er nye ansettelser på gang, forteller Bjorvand. Selv har Bitpro aldri hatt en høyere ordreinngang enn i desember i år. Vi merker jo at oljeservicebransjen sliter, men tradisjonelle bedrifter er midt i digitaliseringen, og da blir det store investeringer i IT, sier Bjorvand. Get er også i vekstmodus, og vi ser at klyngene her på huset, bygg og IT, smelter sammen. IT blir en driver i ulike bransjer, og selv har vi både smarthus og smarthjemløsninger på gang, sier Granroth i Get.

Og kun to dager etter den offisielle åpningen, står mange bedrifter i kø for å bli en del av fellesskapet. Vi har en liste på åtte bedrifter som vil inn her, tre på ITsiden og fem på byggsiden, så vi har behov for å utvide, sier Bjorvand, som vil bygge i høyden. Vi bygger så høyt vi får lov, og regner med det går 25 ansatte pr etasje.”

 

Baroniet Rosendal -ny musikkfestival i ny sal

”Spenningen knyttet til den nye kammermusikkfestivalen i Rosendal, der vi prosjekterer akustikken, steg minst tre hakk etter at Leif Ove Andsnes i går lanserte den nye musikkfestivalen som skal arrangeres for første gang i august 2016: ’Musikere av høyeste verdensklasse’!” (-Magne Skålevik, ansvarlig prosjekterende for akustikk)

Som man ser på bilder og tv-innslag er ikke salen helt ferdig.

Dagsrevyen fra 25.11.15: nrk.no

NRK artikkel: nrk.no

Bergens Tidende: bt.no

 

 

Bilde: Magne har med seg sønnen Lui på etterklangsmålinger i den nye konsertsalen på Baroniet.

”Møt Kristian Anderson” -Regionhavn Orkanger

Møt Kristian Anderson, ansvarlig for støyrapporten tilknyttet havna på Orkanger – Regionhavn Orkanger

”Kristian Anderson er utdannet på Chalmers Universitet i Gøteborg og har 9 års erfaring med lyd, støy og vibrasjonsmålinger. Anderson har jobbet 2 år i Brekke & Strand Akustikk og er Akkustikkonsulent. I den senere tiden har han hatt som oppgave å gjøre omfattende målinger og beregninger av støy tilknyttet nå- og framtidssituasjon på havna i Orkanger.

Hovedfokus på prosjekter Kristian er tilknyttet er industrianlegg, havn, prosessanlegg og vindkraft-system. Dette er komplekse områder å foreta støymålinger på. Han har derfor bred erfaring med måling av støy og avbøtende tiltak tilknyttet dette.

– I prosjektet på Orkanger i forbindelse med regionhavn har vi jobbet tett med vårt Trondheimskontor. Brekke og Strand Akustikk har vært på Orkanger og gjort omfattende målinger ved et flertall anledninger og har derfor mye bakgrunnsmateriale for rapporten som snart vil foreligge, sier Anderson.

Generelt er støy på havneområder et komplekst arbeid på grunn av varierende drift, ulike fartøy, godstyper, ulik størrelse på kjøretøy på havnen, samt transport til og fra havnen.

På havna er det varierende drift som gjør at lydbildet er utfordrende å måle og beregne. Mye er avhengig av når båter kommer inn og hvordan lasting og lossing blir utført (og ved hvilken kai). Det som videre kjennetegner denne typen drift er at det er konsentrert arbeidstid ved typisk lasting og lossing når et skip ligger til kai. Slike forhold gjør at støymåling er utfordrende.

Det er mange ulike aktiviteter på Grønøra, dette en havn med kombinasjon av mange ulike godstyper som container, tømmer, skrapjern, kull, rør og spolebanen til Technip som er spesiell. Denne variasjonen av av aktivitet medfører ulike typer støykilder.

Vi har et veldig godt samarbeide med prosjektgruppen i Trondheim Havn, og de har stort fokus på støy og er nøye med at målingene og utredningene skal være tydelige og detaljert.

– Jeg skal nå sammen med Trondheim Havn i et møte med Orkdal Kommune og presentere resultatene som vi har kommet frem til samt diskutere arbeidet med å lage en støyplan som skal benyttes for å eliminere eller redusere støy, sier Anderson.

Veien videre vil være å presentere funnene og se på avbøtende tiltak som på best mulig måte minsker støypåkjenningen til allmennheten for nå-situasjonen og fremtiden.”

 

 

link til artikkelen på regionhavnorkanger.no her

 

IOA Auditorium Acoustics konferansen i Paris 28.-31.10.15

​”The best conference ever” var Raf Orlowskys avsluttende ord (Litt sånn Samaranch på Lillehammer 1994).

Auditorium Acoustics Conference, arrangert av Institute of Acoustics. Denne konferansen var den 9-ende i en serie for spesielt interesserte i salsakustikk, som holdes annethvert år. Ingen parallelle sesjoner. Alle sitter i samme rom i tre dager.  I år var den ”utsolgt” med ca 150 deltakere – noe lignende har ikke skjedd før.

Konferanserommet var i underetasjen av den nye store konsertsalen i Paris – Philharmonie. 2400 seter og mye forventninger og forhåndsomtale knyttet til at det var bestilt noe unikt og nyskapende (husk vi er i Paris). Publikum på alle kanter er ikke noe nytt, men man har gjort et heldig trekk ved å gjøre som i Christchurch Town Hall, bygge omkransende ”tribuner” som definerer et intimt rom inne i et stort volum. Konferansedeltakernes inntrykk var svært delt, alt etter hvor man satt, som også kan forventes ut fra bilder og tegninger av salen. Noen var nærmest indignerte fordi så mange av plassene opplevdes som ubrukelige, og at det oppleves som lureri når man liksom har bestilt en sal med 2400 plaser. Jeg estimerte antall plasser som befant seg bak linja definert av sceneforkanten til å være 800, dvs 1/3 av alle plassene. Og de var ikke billigere av den grunn. Etter mitt syn burde slike plasser koste ”1 Euro” og være et tilbud til studenter, folk med dårlig råd, eller til folk som er sent ute med å kjøpe billetter og som tenker dette er bedre enn ingenting. Med slike forutsetninger ville man trolig ha planlagt en annen type sal.

Min plass på 2re balkong sånn ca ”klokka 2” sett fra podiet gav en fin opplevelse. De beste plassene var som vanlig de på salsgulvet og på 1ste balkong bak der igjen. Som i de klassiske salene, bare at der tillater salsformen et større antall slike gode seter. Tankekors nummer 1 er at man kan oppnå et større antall seter av ypperste lyttekvalitet i en sal der det totale antall seter er mindre.

Man har lykkes med å skape korte avstander mellom podium og publikum, teoretisk sett, siden ingen siktlinjer er lengre enn 32 meter. Tankekors nummer 2 er at den psykologisk avstanden opplevd på en balkong kan være større enn på gulv eller i amfi i andre saler, når den teoretiske avstanden er den samme.

Etterklangstiden i tom sal er lang, over 3 sekunder, mens EDT avtar betydelig mot høyere frekvenser (ca 2s ved 1000Hz). Med publikum til stede er T30=2.5s. Klarhet er i gjennomsnitt innenfor anbefalingen, C80=-0.7dB. Forholdene på podiet er etter alt å dømme gode og vel så det.

 

Arild Brekke holder foredrag i regi av Standard Norge

04.11. og 05.11. holder Arild foredrag ifbm kurs i lydkrav etter regelverk, tilgjengelighet og lydklassifisering for boliger, skoler, barnehager og kontorer i NS8175:

Program, dag 1:

0930-1000 Registrering
1000-1015 Velkomst m/ kursinformasjon og bakgrunn –Standard Online, Standard Norge
1015-1100 Gjennomgang av TEK10, Lydkrav for bygninger og universell utforming –Lisbeth Landfald, Standard Norge
1100-1115 Pause
1115-1200 Gjennomgang av retningslinje for behandling av støy arealplanlegging, T-1442, utendørs lydforhold –Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
1200-1300 Lunsj
1300-1330 Typiske spørsmål og problemstillinger om utendørs lydforhold i T-1442 –Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
1330-1400 Oversikt over lydklasser for bygningstyper i NS8175 –Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge
1400-1410 Pause
1410-1500 Nye Krav til romakustikk i ulike lokaler (restauranter, industrilokaler, resepsjoner, foajeer, biblioteker, museer, stasjoner) –Arild Brekke, Brekke & Strand Akustikk AS
1500-1530 Oppsummering om regelverk, universell utforming og spørsmål

Program, dag 2:

v/ Arild Brekke og Tønnes Ognedal (Sinus as)

0900-0930 Støy fra tekniske installasjoner (grenseverdier i NS8175, eksempler på problemer)
0930-1015 Boliger (grenseverdier, planløsninger, konstruksjonsprinsipper)
1030-1115 Boliger (viktige detaljer i nye bygninger, rehabiliteringsprosjekter, målinger)
1115-1200 Skoler og barnehager (planløsning og lydisolering, romakustikk i skolelandskap og klasserom)
1300-1345 Kontorer (planløsninger og lydisolering, akustikk i kontorlandskap, problematikk om energilagring i dekker/ lydabsorpsjon)
1345-1415 Oppsummering, spørsmål og avslutning

Intervju i Sweden Green Building Council

Brekke & Strand Akustik skapar hållbara ljudmiljöer

”Störande grannar, stökiga kontorsmiljöer och trafikbrus. Ljudföroreningar är ett stort miljöproblem som inte får glömmas bort. Brekke & Strand Akustik hjälper därför bygg- och anläggningsentreprenörer att skapa goda ljudmiljöer.

De flesta av oss har nog någon gång lidit av en dålig ljudmiljö; det kan vara ett kontor där kollegornas småprat blir till ett olidligt sorl, en hotellfläkt som bullrar hela natten, ett ihärdigt trafikbrus utanför sovrummet eller ett flerfamiljshus där varje steg som grannen tar, hörs. Genom att skapa goda ljudmiljöer kan vi slippa sådant obehag.”

Les mer her.

Gjennombrudd i Sverige

Brekke & Strand Akustik AB er tildelt kontrakt på Lunds universitet/ Musikkhøgskolen i Malmø.

– Dette er en viktig milepæl for oss og vår satsning i det svenske markedet. Vi har arbeidet oss opp de siste to årene, fra å være et helt ukjent selskap til å være en aktuell tilbyder i et slikt prestisjetungt oppdrag hvor man i underlaget tydelig henvender seg til svenske rådgivere, sier Ingjerd Aaraas, adm. dir. i Brekke & Strand.

– Vi fikk meddelelsen onsdag og det er som vanlig en 14 dagers klagefrist så vi må vente litt med å sprette champagnen, sier Jimmy Diamandopoulos. Han har vært ansvarlig for tilbudet og er i tillegg markedsansvarlig i selskapet både for Norge og Sverige.

Arbeidene vil være å følge prosjektet helt fra tanke og idé og frem til bygget står ferdig og tas i bruk av de musikalske talenter som tas opp ved studiet.

– Universitetet er blant de topp 100 universiteter i verden, så her skal vi legge inn mye energi for å skape rom for undervisning som er med på å utvikle de aller beste kandidater, sier Magne Skålevik.

Skålevik har svært lang erfaring med musikkbygg, som Kilden konserthus, Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO), Edvard Munch Videregående skole og ikke minst det nå pågående oppdraget med å rehabilitere Grieghallen.

 

Nyheten på bygg.no.