Baroniet Rosendal -ny musikkfestival i ny sal

”Spenningen knyttet til den nye kammermusikkfestivalen i Rosendal, der vi prosjekterer akustikken, steg minst tre hakk etter at Leif Ove Andsnes i går lanserte den nye musikkfestivalen som skal arrangeres for første gang i august 2016: ’Musikere av høyeste verdensklasse’!” (-Magne Skålevik, ansvarlig prosjekterende for akustikk)

Som man ser på bilder og tv-innslag er ikke salen helt ferdig.

Dagsrevyen fra 25.11.15: nrk.no

NRK artikkel: nrk.no

Bergens Tidende: bt.no

 

 

Bilde: Magne har med seg sønnen Lui på etterklangsmålinger i den nye konsertsalen på Baroniet.

”Møt Kristian Anderson” -Regionhavn Orkanger

Møt Kristian Anderson, ansvarlig for støyrapporten tilknyttet havna på Orkanger – Regionhavn Orkanger

”Kristian Anderson er utdannet på Chalmers Universitet i Gøteborg og har 9 års erfaring med lyd, støy og vibrasjonsmålinger. Anderson har jobbet 2 år i Brekke & Strand Akustikk og er Akkustikkonsulent. I den senere tiden har han hatt som oppgave å gjøre omfattende målinger og beregninger av støy tilknyttet nå- og framtidssituasjon på havna i Orkanger.

Hovedfokus på prosjekter Kristian er tilknyttet er industrianlegg, havn, prosessanlegg og vindkraft-system. Dette er komplekse områder å foreta støymålinger på. Han har derfor bred erfaring med måling av støy og avbøtende tiltak tilknyttet dette.

– I prosjektet på Orkanger i forbindelse med regionhavn har vi jobbet tett med vårt Trondheimskontor. Brekke og Strand Akustikk har vært på Orkanger og gjort omfattende målinger ved et flertall anledninger og har derfor mye bakgrunnsmateriale for rapporten som snart vil foreligge, sier Anderson.

Generelt er støy på havneområder et komplekst arbeid på grunn av varierende drift, ulike fartøy, godstyper, ulik størrelse på kjøretøy på havnen, samt transport til og fra havnen.

På havna er det varierende drift som gjør at lydbildet er utfordrende å måle og beregne. Mye er avhengig av når båter kommer inn og hvordan lasting og lossing blir utført (og ved hvilken kai). Det som videre kjennetegner denne typen drift er at det er konsentrert arbeidstid ved typisk lasting og lossing når et skip ligger til kai. Slike forhold gjør at støymåling er utfordrende.

Det er mange ulike aktiviteter på Grønøra, dette en havn med kombinasjon av mange ulike godstyper som container, tømmer, skrapjern, kull, rør og spolebanen til Technip som er spesiell. Denne variasjonen av av aktivitet medfører ulike typer støykilder.

Vi har et veldig godt samarbeide med prosjektgruppen i Trondheim Havn, og de har stort fokus på støy og er nøye med at målingene og utredningene skal være tydelige og detaljert.

– Jeg skal nå sammen med Trondheim Havn i et møte med Orkdal Kommune og presentere resultatene som vi har kommet frem til samt diskutere arbeidet med å lage en støyplan som skal benyttes for å eliminere eller redusere støy, sier Anderson.

Veien videre vil være å presentere funnene og se på avbøtende tiltak som på best mulig måte minsker støypåkjenningen til allmennheten for nå-situasjonen og fremtiden.”

 

 

link til artikkelen på regionhavnorkanger.no her

 

IOA Auditorium Acoustics konferansen i Paris 28.-31.10.15

​”The best conference ever” var Raf Orlowskys avsluttende ord (Litt sånn Samaranch på Lillehammer 1994).

Auditorium Acoustics Conference, arrangert av Institute of Acoustics. Denne konferansen var den 9-ende i en serie for spesielt interesserte i salsakustikk, som holdes annethvert år. Ingen parallelle sesjoner. Alle sitter i samme rom i tre dager.  I år var den ”utsolgt” med ca 150 deltakere – noe lignende har ikke skjedd før.

Konferanserommet var i underetasjen av den nye store konsertsalen i Paris – Philharmonie. 2400 seter og mye forventninger og forhåndsomtale knyttet til at det var bestilt noe unikt og nyskapende (husk vi er i Paris). Publikum på alle kanter er ikke noe nytt, men man har gjort et heldig trekk ved å gjøre som i Christchurch Town Hall, bygge omkransende ”tribuner” som definerer et intimt rom inne i et stort volum. Konferansedeltakernes inntrykk var svært delt, alt etter hvor man satt, som også kan forventes ut fra bilder og tegninger av salen. Noen var nærmest indignerte fordi så mange av plassene opplevdes som ubrukelige, og at det oppleves som lureri når man liksom har bestilt en sal med 2400 plaser. Jeg estimerte antall plasser som befant seg bak linja definert av sceneforkanten til å være 800, dvs 1/3 av alle plassene. Og de var ikke billigere av den grunn. Etter mitt syn burde slike plasser koste ”1 Euro” og være et tilbud til studenter, folk med dårlig råd, eller til folk som er sent ute med å kjøpe billetter og som tenker dette er bedre enn ingenting. Med slike forutsetninger ville man trolig ha planlagt en annen type sal.

Min plass på 2re balkong sånn ca ”klokka 2” sett fra podiet gav en fin opplevelse. De beste plassene var som vanlig de på salsgulvet og på 1ste balkong bak der igjen. Som i de klassiske salene, bare at der tillater salsformen et større antall slike gode seter. Tankekors nummer 1 er at man kan oppnå et større antall seter av ypperste lyttekvalitet i en sal der det totale antall seter er mindre.

Man har lykkes med å skape korte avstander mellom podium og publikum, teoretisk sett, siden ingen siktlinjer er lengre enn 32 meter. Tankekors nummer 2 er at den psykologisk avstanden opplevd på en balkong kan være større enn på gulv eller i amfi i andre saler, når den teoretiske avstanden er den samme.

Etterklangstiden i tom sal er lang, over 3 sekunder, mens EDT avtar betydelig mot høyere frekvenser (ca 2s ved 1000Hz). Med publikum til stede er T30=2.5s. Klarhet er i gjennomsnitt innenfor anbefalingen, C80=-0.7dB. Forholdene på podiet er etter alt å dømme gode og vel så det.

 

Arild Brekke holder foredrag i regi av Standard Norge

04.11. og 05.11. holder Arild foredrag ifbm kurs i lydkrav etter regelverk, tilgjengelighet og lydklassifisering for boliger, skoler, barnehager og kontorer i NS8175:

Program, dag 1:

0930-1000 Registrering
1000-1015 Velkomst m/ kursinformasjon og bakgrunn –Standard Online, Standard Norge
1015-1100 Gjennomgang av TEK10, Lydkrav for bygninger og universell utforming –Lisbeth Landfald, Standard Norge
1100-1115 Pause
1115-1200 Gjennomgang av retningslinje for behandling av støy arealplanlegging, T-1442, utendørs lydforhold –Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
1200-1300 Lunsj
1300-1330 Typiske spørsmål og problemstillinger om utendørs lydforhold i T-1442 –Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
1330-1400 Oversikt over lydklasser for bygningstyper i NS8175 –Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge
1400-1410 Pause
1410-1500 Nye Krav til romakustikk i ulike lokaler (restauranter, industrilokaler, resepsjoner, foajeer, biblioteker, museer, stasjoner) –Arild Brekke, Brekke & Strand Akustikk AS
1500-1530 Oppsummering om regelverk, universell utforming og spørsmål

Program, dag 2:

v/ Arild Brekke og Tønnes Ognedal (Sinus as)

0900-0930 Støy fra tekniske installasjoner (grenseverdier i NS8175, eksempler på problemer)
0930-1015 Boliger (grenseverdier, planløsninger, konstruksjonsprinsipper)
1030-1115 Boliger (viktige detaljer i nye bygninger, rehabiliteringsprosjekter, målinger)
1115-1200 Skoler og barnehager (planløsning og lydisolering, romakustikk i skolelandskap og klasserom)
1300-1345 Kontorer (planløsninger og lydisolering, akustikk i kontorlandskap, problematikk om energilagring i dekker/ lydabsorpsjon)
1345-1415 Oppsummering, spørsmål og avslutning

Intervju i Sweden Green Building Council

Brekke & Strand Akustik skapar hållbara ljudmiljöer

”Störande grannar, stökiga kontorsmiljöer och trafikbrus. Ljudföroreningar är ett stort miljöproblem som inte får glömmas bort. Brekke & Strand Akustik hjälper därför bygg- och anläggningsentreprenörer att skapa goda ljudmiljöer.

De flesta av oss har nog någon gång lidit av en dålig ljudmiljö; det kan vara ett kontor där kollegornas småprat blir till ett olidligt sorl, en hotellfläkt som bullrar hela natten, ett ihärdigt trafikbrus utanför sovrummet eller ett flerfamiljshus där varje steg som grannen tar, hörs. Genom att skapa goda ljudmiljöer kan vi slippa sådant obehag.”

Les mer her.

Gjennombrudd i Sverige

Brekke & Strand Akustik AB er tildelt kontrakt på Lunds universitet/ Musikkhøgskolen i Malmø.

– Dette er en viktig milepæl for oss og vår satsning i det svenske markedet. Vi har arbeidet oss opp de siste to årene, fra å være et helt ukjent selskap til å være en aktuell tilbyder i et slikt prestisjetungt oppdrag hvor man i underlaget tydelig henvender seg til svenske rådgivere, sier Ingjerd Aaraas, adm. dir. i Brekke & Strand.

– Vi fikk meddelelsen onsdag og det er som vanlig en 14 dagers klagefrist så vi må vente litt med å sprette champagnen, sier Jimmy Diamandopoulos. Han har vært ansvarlig for tilbudet og er i tillegg markedsansvarlig i selskapet både for Norge og Sverige.

Arbeidene vil være å følge prosjektet helt fra tanke og idé og frem til bygget står ferdig og tas i bruk av de musikalske talenter som tas opp ved studiet.

– Universitetet er blant de topp 100 universiteter i verden, så her skal vi legge inn mye energi for å skape rom for undervisning som er med på å utvikle de aller beste kandidater, sier Magne Skålevik.

Skålevik har svært lang erfaring med musikkbygg, som Kilden konserthus, Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO), Edvard Munch Videregående skole og ikke minst det nå pågående oppdraget med å rehabilitere Grieghallen.

 

Nyheten på bygg.no.

”Støy og dårlig akustikk hindrer læring”

”Fortsatt bygges norske skoler uten tilfredsstillende hensyn til lyd i læringsrom. Budskapet er at tidlig planlegging er avgjørende for å oppnå et tilfredsstillende læringsmiljø.

– Ivaretagelse av akustiske premisser og løsninger i tidlig fase kan være helt avgjørende for om gode undervisningsforhold oppnås i et ferdig prosjekt, sier seniorrådgiver for akustikk i Brekke og Strand Akustikk AS, Tore Moen. Han påpeker at krav og anbefalinger skal sikre et tilfredsstillende læringsmiljø.”

Les hele artikkelen på bygg.no.

 

Bilde: bygg.no

Brekke Strand satser i Kristiansand

”Spesialistfirmaet innen akustikk, støy og vibrasjoner, Brekke & Strand, skal nå etablere seg i Kristiansand.

Kontoret åpner 12. oktober, og de har fått inn Endre Skagen Sanne til å lede satsingen.

– Vi gjør en forsiktig entré med en person i Kristiansand – dette er et nytt marked for oss. Vi ser at det er mye spennende innen samferdsel og industri i denne regionen og her mener vi at vi kan være til nytte både for byggherrer, entreprenører og industrieiere som ønsker å utvikle sine prosjekter til å gi det beste miljømessige fotavtrykk. Vi er litt kjent med regionen via prosjekter som Konserthuset Kilden og Høgskolen i Agder. Nå er vår ambisjon å være tilstede lokalt som en samarbeidspartner for prosjekterende og entreprenører, sier adm. dir. Ingjerd Aaraas.

De teller nå totalt 49 medarbeidere og har kontorer i Oslo, Trondheim og Gøteborg. De omsetter for nærmere 70 millioner kroner.”

Brekke & Strand satser i Kristiansand : Bygg.no – Byggeindustrien

”Akustikk for prosjekterende” -NAL

Vår egen Tore Moen holder 3 innlegg på kurset ”Akustikk for prosjekterende” i regi av Norske arkitekters landsforbund: http://kurs.arkitektur.no/1233795.

”Mange av de stedene vi oppholder oss til daglig er preget av mye støy, både kontorlandskap, kaffebarer og restauranter. I noen tilfeller kan det være så ille at stemmer og generell støy slenges fram og tilbake mellom veggene slik at det er umulig å føre en normal samtale.”

Program:

0850 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Bolk 1 – Problematisering, begreper, regelverk

0905 – 0920
Hva er lyd?
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS 

0920 – 0945
Akustikk i arkitekturen
Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt MNAL, Ratio Arkitekter as

0945 – 1015
Lydstandard – hvorfor er reglene om lyd slik de er?
Iiris Turunen-Rindel, prosjektleder, Standard Norge       

1015 – 1030 Pause

Bolk 2 – Akustikk i hverdagen

1030-1100
Lyd og mennesker, om helse, trivsel og læring
Gunn Marit Aasvang, forsker, Folkehelseinstituttet (FHI) 

1100-1145
Lyd i skolebygg
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS   

1145 – 1200 Spørsmål

1200 – 1245 Lunsj

1245-1315
Akustikk i kontorbygg – ZEB Powerhouse
Elin Vatn, interiørarkitekt MNIL, Snøhetta

1315-1400
Bygningsdetaljer og forplanting av lyd
Hvilke detaljer og materialer tilfredsstiller hvilke krav?
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS 

1400-1410 Pause

Bolk 3 – Lyd som formgiver

1410 – 1455
Masterkurs og studentworkshop om akustikk på  AHO – presentasjon
Bjørn Sandaker, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og  Bente Kleven, sivilarkitekt MNAL, LPO Arkitekter, professor AHO

1455 – 1540
Deichmanske bibliotek – akustiske problemstillinger
Marius Mowe, sivilarkitekt MNAL, Atelier Oslo

1540 – 1610
Akustikken som formgiver –  Stavanger Konserthus
Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt MNAL, Ratio Arkitekter

1610 Slutt