Nordic Sound Symposium

Vi har meldt oss inn i foreningen/stiftelsen «Nordic Sound Symposium» som har som formål «å tilføre verdi til alle som i forbindelse med sitt yrke eller sin hobby utfører aktiviteter i forbindelse med produksjon eller formidling av lyd. Dette skal gjøres igjennom ulike arrangementer med spesielt fokus på Nordic Sound Symposium.

Verdi skal skapes ved at foreningens aktiviteter og arrangementer inspirerer, sprer kunnskap og kompetanse, samt er en nettverksarena for medlemmene, utstillere, foredragsholdere og andre deltakere på arrangementer.

Foreningen vil søke å inkludere et bredt spekter av lydbransjen, både filmproduksjon, konsertlyd, musikkproduksjon, kringkasting, event/scene og utdanning samt å bibeholde sin status som en nordisk aktør.»

 

Nettsted, Facebook, LinkedIn (eksterne lenker)

 

Vi håper at med å delta i NSS, at vi kan bidra til å øke bredden på symposiumet (som arrangeres hvert annet år) slik at det blir et interessant treffpunkt for alle i Norge som på en eller annen måte jobber med lydteknikk.

”Den kloke tegning”

Ivar Thomassen er ​invitert til å holde et innlegg om akustikers bruk av BIM på fagseminaret «Den kloke tegning»: facebook.

Ivar har rekruttert Robin (Helland) til å hjelpe han med det, og mye av innlegget tenker Ivar å basere på hvordan han har samarbeidet med arkitekt direkte i BIM-verktøyet på kampflybaseprosjektet.

Brekke & Strand Akustikk nye medlemmer i NORWEA

”Brekke & Strand Akustikk har bred erfaring innen støymålinger, også for vindkraftverk. – Dette er svært spennende, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med selskapet, sier Spesialrådgiver i NORWEA A. Aasheim.

– Selskapet har ekspertise som vil kunne være nyttig for flere av våre eksisterende medlemmer, og vi er glade for å ha Brekke & Strand med i NORWEA-familien, sier Rådgiver D. Willoch.

Hvorfor har Brekke & Strand meldt seg inn i NORWEA?

B&S har meldt seg inn i NORWEA for å følge utviklingen av vindkraft i Norge og bidra med vår ekspertise innen lyd og vibrasjoner på markedet og til alle medlemmer i foreningen.

Hva kan dere tilføre den norske vindkraftbransjen?

B&S har bred erfaring innen beregninger og konsekvensberegninger for vindkraftetableringer, samt innen de spesielle betingelsene som gjelder støy fra vindkraftverk. Vi har også bred erfaring innen lydimisjonsmålinger og lydemisjonsmålinger (verifiseringsmålinger) i henhold til IEC-standarden. Disse målingene er komplekse og krever teknisk ekspertise og ressurser. Våre eksperter har utført emisjonsmålinger på ulike turbintyper og for flere av leverandørene i markedet i mange år.”

(Kilde)    

Akustikk et forsømt fagfelt blant arkitekter

Artikkel på Arkitektur.no: Mange av de stedene vi oppholder oss i er preget av mye støy. Kontorlandskap, kaffebarer og restauranter kan være eksempler på harde rom med lang etterklangstid. Det å sikre behagelig akustikk i slike rom er utfordrende. Ofte opplever vi at stemmer og generell støy slenges fram og tilbake mellom veggene til det er omtrent umulig å føre en normal samtale. Partner i Ratio Arkitekter, Per Christian Brynildsen, mener mote og stilidealer kan være en grunn til at akustikk i stor grad er et forsømt fagfelt blant arkitekter i dag. – Modernistiske idealer med rene linjer og glatte flater kan være en årsak til at en ofte oppfatter akustikk som et problem, framfor en mulighet, sier han.  Brynhildsen tror mange i bransjen forbinder akustikk og lydmessige forhold med noe som ”repareres i etterkant”. Dette fordi akustikkplater eller tilsvarende tiltak oppfattes som vanskelig å kombinere med modernistiske idealer.  Det er ikke bare moteretninger og stilidealer som bidrar til dårlige akustiske kvaliteter. Brynildsen mener mange arkitekter i dag har et holdningsproblem.  – Faget domineres til dels av holdninger om arkitekten som suverent geni, uten at dette overhodet stemmer med utøvelsen av profesjonen i dag, påpeker han.  Han mener at dette gjør det vanskelig for mange arkitekter å akseptere krav som stilles fra tilstøtende faggrupper. Klarer arkitekter imidlertid å samle og involvere bred fagkompetanse tidlig nok, kan mye være gjort. Brynildsen presiserer: – Hvis det gjennomføres oppstartsseminarer med engasjerte og pedagogisk dyktige akustikere, vil forståelse, interesse og nysgjerrighet slå rot hos de prosjekterende, og man oppdager hvor morsomt det kan være å arbeide med akustikk. Brynildsen har selv arbeidet med mange akustisk utfordrende prosjekter, og trekker frem Konserthuset i Stavanger som spesielt givende. Her arbeidet han tett med en av verdens fremste akustikere fra det belgiske, Kahle Acoustics.  – Heldigvis var han ikke en diva, men en vi kunne spille ideer over bordet til i et reelt samarbeid. Dette prosjektet var for meg en enestående mulighet til å lære mer om et fascinerende felt, avslutter han.

Fartein Valen Arkitekt og foto Ratio Arkitekter
Fartein Valen; Arkitekt og foto: Ratio Arkitekter

 

Østbanehallen – åpning

Restauranter og spisesteder har store behov for romakustisk god demping, slik at man både oppnår god lokal intimitet, god taletydelighet rundt bordene, og samtidig riktig stemning i forhold til restaurantens profil.

Brekke & Strand Akustikk har jobbet både med romakustikk i enkelt restauranter og spisesteder, samt i de større vrimleområdene – for at lydforholdene skal oppleves så bra som mulig. Vi er ansvarlig prosjekterende for lydforhold, og har også jobbet med lydisolering mellom restauranter og nabolokaler, samt med støy fra tekniske installasjoner og andre støykilder.

Fra artikkelen på bygg.no: ”Etter 15 måneder, og med ca. 250.000 nedlagte arbeidstimer, er totalrehabiliteringen av den nye Østbanehallen fullført. ROM Eiendom har fått tilpasset moderne teknikk og løsninger, men har samtidig hatt andaktsfølelse når nasjonalklenodiet har fått tilbakeført flere av de historiske og opprinnelige detaljene.”

God læring krever gode lydforhold

«[…] God taleoppfattelse er viktig for alle elever, men særlig for sårbare grupper som hørselshemmede, barn med norsk som andrespråk og barn med konsentrasjonsvansker. Derfor er det viktig å skape et lydmiljø som støtter talen og som minimerer forstyrrende lyd. Dårlig lydmiljø gjør at vi sløser bort mentale ressurser på å anstrenge oss for å oppfatte og lytte til den som snakker, i stedet for å forstå og ta til oss budskapet, sier prosjektleder Arne Vik, leder for audiografutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Derfor satte HiST i gang et prosjekt for å finne ut hva som faktisk påvirker lydmiljøet. […]

De formelle kravene til lydmiljø er rettet mot akustiske forhold, sier Vik. Det gjelder blant annet «Norsk standard for lydforhold i bygninger», som nettopp er revidert med hensyn til universell akustisk utforming. Men å se på dette problemområdet med bare akustisk tilnærming kan innebære en uheldig avgrensning, mener Vik.

– Vi ønsket å utarbeide en anbefaling for et fysisk godt miljø for hørsel og tale i skole og barnehager, som kan brukes både av spesialpedagogiske konsulenter og av skolens og barnehagenes eget personell. Vi har blant annet søkt i litteratur og på internett for å finne fram til slike suksesskriterier for et godt lydmiljø, og vi har samarbeidet med fagmiljø i Sverige, forteller Vik. […]»

 

Lenke til artikkel i Utdanning: https://cld.bz/BookData/6ER6ewe/basic-html/page-26.html

Lenke til fagartikkel: http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/asset/3786/1/3786_1.pdf 

BS-dagen 2014

Brekke & Strand Akustikk arrangerte BS-dagen fredag 7. november. Dette er et intern-akustikk-seminar hvor egne ansatte holder faglig relevante akustikkforedrag på 20-40 minutter.

I år holdt vi BS-dagen ved vårt kontor i Gøteborg.

Noen av temaene i år var:

”Hus i tre – historisk oppsummering, hvor er vi i dag” v/ Lars Strand

”Elektroakustikk – grensesnitt og grenseverdier” v/ Ivar Thomassen

”Termisk lagring i betongdekker og romakustikk ” v/ Jarle Ellefsen

”Jernbaneutbygging i Norge” v/ Tore Killengreen

 

To av våre nyutdannede kolleger presenterte også sine masteroppgaver.

Vel gjennomført arkitektfrokost

Vi vil takke alle arkitekter som kom og besøkte oss både i Trondheim og Oslo!

Vi håper at dere har hatt nytte av våre foredrag og at dere vil komme igjen ved neste anledning.

Brekke & Strand satser på et til to årlige frokostmøter med dagsaktuelle tema og selvfølgelig god mat.