Ti bedrifter under samme tak

Vår kollega Endre, som for kort tid siden flyttet sin arbeidsplass til Kristiansand, blir nå del av næringsfelleskapet i Østre Strandgate 80.

Artikkel og bilde er hentet fra dagens nettutgave av Fædrelandsvennen.

”To klynger, ti bedrifter og 80–90 ansatte innen bygg og IT er nå samlet i et næringsfellesskap i Østre Strandgate 80. Ytterligere åtte bedrifter venter på å få plass.

Her kan vi tilby komplette tjenester på linje med store konsern. Du kan vel beskrive oss om en samling kompetansebedrifter som har dannet et arbeidsfellesskap til felles nytte, sier daglig leder i ITselskapet Bitpro, Trond Bjorvand. Vi kaller oss jo et mulighetenes hus. Vi kan tilby komplette tjenester på linje med større konserner, supplerer Rune Sliper, daglig leder i Løyning.
Onsdag var den offisielle åpningen av næringsfellesskapet Ø80 (Østre Strandgate 80, journ.anm.) der blant annet ordfører Harald Furre og viseadministrerende direktør i Get, Sondre Arrestad, var til stede. Fellesskapet har oppstått fordi vi hadde et behov for å jobbe sammen. Noen av oss flyttet sammen på Odderøya først, og så har det bare ballet på seg, forteller Dagfin Skaar, i firmaet som bærer samme navn.

-Jeg satt på et hotellrom i Oslo i åttetida på kvelden og forberedte en presentasjon for konsernledelsen for valg av nye lokaler i Kristiansand. Vi hadde egentlig takket ja til lokaler lengre ut på Tangen, forteller regiondirektør Jan Veikko Granroth. Get, som tidligere i år fusjonerte med telekommunikasjonsleverandøren TDC, var på jakt etter nye lokaler hvor de to bedriftene kunne samlokaliseres. Trond fikk vel fram til ellevetida med å gi et tilbud. Og det ble en relativ spinkel presentasjon som jeg holdt for konsernledelsen neste morgen, men de likte hva de hørte, og nå er vi her, sier Granroth.
– Det at vi jobber sammen med byggklyngen gjør at vi kommer tidlig inn i byggeprosjekter som er på gang i regionen. Så kjøper vi også en del tjenester av Bitpro, så vi har god nytte av fellesskapet, forteller regiondirektøren. Nå er altså fire ITbedrifter og seks byggfagbedrifter samlet under ett og samme tak. I byggeprosjekter kan vi nå ivareta alle fag fra A til Å med den kompetansen vi sitter med blant selskapene, sier Sliper.

Konkret kan han vise til et samarbeid på Lindesnes ungdomsskole. Her ivaretar vi alle fag i rehabiliteringen av skolen som nå foregår. Vi har et tilsvarende prosjekt på en ungdomsskole i NordNorge også, forteller Sliper.

Klyngen har også en finger med i spillet som foregår rundt gamle Agder Teater. Vi har bidratt med tekniske løsninger for tilbudet som den såkalte Oslogruppa står bak, og som vil skape liv og røre i teateret om det blir realisert. Så vi er spente på hva utfallet blir her, sier Sliper.
Og selv om de ti bedriftene fortsatt jobber enkeltvis og alene, er det samarbeidet og fellesskapet som er det unike i bygget.
Kantina har blitt samlingspunktet, og der firmaene før satt rundt hver sine bord, ser vi nå at ansatte fra forskjellige firmaer blander seg sammen under lunsjen, Vi arrangerer også felles sosiale samlinger og prøver å bygge samhold på tvers, sier Bjorvand. Kommer du inn som et firma med en eller to ansatte er jo nettopp dette en av fordelene, supplerer Sliper.
Ja, det er mange problemer som løses over en vaffel, humrer Lasse Grødum, daglig leder i GCON.
Næringsfellesskapet trosser også de dårlige tidene som flere andre bransjer sliter med om dagen. I løpet av året har vi vel blitt ti flere ansatte, i tillegg til at det er nye ansettelser på gang, forteller Bjorvand. Selv har Bitpro aldri hatt en høyere ordreinngang enn i desember i år. Vi merker jo at oljeservicebransjen sliter, men tradisjonelle bedrifter er midt i digitaliseringen, og da blir det store investeringer i IT, sier Bjorvand. Get er også i vekstmodus, og vi ser at klyngene her på huset, bygg og IT, smelter sammen. IT blir en driver i ulike bransjer, og selv har vi både smarthus og smarthjemløsninger på gang, sier Granroth i Get.

Og kun to dager etter den offisielle åpningen, står mange bedrifter i kø for å bli en del av fellesskapet. Vi har en liste på åtte bedrifter som vil inn her, tre på ITsiden og fem på byggsiden, så vi har behov for å utvide, sier Bjorvand, som vil bygge i høyden. Vi bygger så høyt vi får lov, og regner med det går 25 ansatte pr etasje.”

 

Tags: No tags