Stor interesse rundt støy i avløpsrør

”Geberit hadde klart å samle over 50 deltagere fra hele byggebransjen om temaet lyd og brannproblematikk i bolig- og leilighetsbygg. På foredragslisten var Knut Haugen, rådgivende ingeniør akustikk fra Brekke & Strand Akustikk AS, konsulent Johnny Skeide fra Glava AS, og Odd Skriden og Arvid Aalen fra Geberit Norge.

Støy er et stort problem
Knut Haugen som jobber i Brekke & Strand Akustikk AS, Norges fremste rådgivere på lyd og akustikk, kom i sitt foredrag inn på mange ulike forhold til hva som bidrar til støy fra avløpsinstallasjoner. At problematikken rundt støy fra avløpsrør er høyst aktuell kunne Haugen bekrefte.
– Vi ser mange klagesaker på støy i boligbygg. Det gjelder særlig i leilighetsbygg, men også i egen bolig. Våre erfaringer er at feilmontering og feilaktig byggteknisk utførelse kan føre til mye støy. Det er særlig viktig å tenke på hvor man legger rørene i forhold til støyfølsomme rom. Tilvalg med endring i romløsning kan få store støymessige konsekvenser, som for eksempel hvis man flytter om på bad og soverom, fortalte Haugen.

Haugen poengterte videre at det er nedskylling fra toalett som er årsaken til de fleste klagene. For å redusere avløpsstøyen er det en stor fordel å ta gradvise retningsforandringer istedenfor brå 90-graders bend. Der det er for høye støynivåer skyldes dette ofte strukturlyd. Strukturlyd kan oppstå ved innstøping av rør i betong eller på grunn av stive forbindelser til lettvegger. Her er det nå flere leverandører som tilbyr gode løsninger med vibrasjonsisolerende rørklammer. Man må også sikre at sjakter bygges med tilstrekkelig lyddempning for luftlyd, men dette synes som oftest å være godt ivaretatt.”

Artikkel og bilde: vvsforum.no.

Vil du leie kontorplass hos Brekke & Strand?

Vi har nå ledige plasser i to kontorer.
Det er plass til inntil tre personer i det ene kontoret og en til to i det andre. Dette kan passe godt for et lite selskap eller deg som jobber selvstendig.
Du vil trives best hos oss om vi har noe felles, som f.eks. det å levere tjenester innen bygg, arkitektur eller teknisk tegning/ BIM. Vi håper du kan ha glede av felles lokalisering med Nordens største fagmiljø innen akustikk!

Våre nyoppussede lokaler ligger i 4. etasje i Hovfaret 17B på Hoff/ Skøyen. Du har bl.a. tilgang til møterom, kantine og parkering.

Ta kontakt for en uforpliktene befaring: info@brekkestrand.no.

 

For våre kunders trygghet…

Brekke & Strand Akustik AB er en av få akustikk-konsulenter i markedet som har et akkreditert laboratorium i henhold til ISO 17025. Vi er akkreditert av SWEDAC for bestemmelse av lydeffektnivå og lydenerginivåer for støykilder.
Akkrediteringen innebærer at våre målemetoder og kvalitetssystemer kontrolleres årlig av SWEDAC, styret for akkreditering og teknisk kontroll.
Vårt akkrediteringsnummer er 10203.

Utover akkrediteringen har vi også et tredjeparts sertifisert styringssystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Vårt sertifiseringsnummer er SE003690-1, SE003691-1 og SE003692-1. Alle styringssystemer sertifiseres årlig av Bureau Veritas Certification Sverige AB.

Akkrediteringsregisteret

Fagseminar Kongsberg Musikkteater 28.-29.04.

Elektronisk akustikk og ny teknologi for kultursaler

Til:
Akustikere, arkitekter, rådgivere, teknisk personell og leverandører for nybygg og opprusting av kulturbygg og konserthus.

Mange ønsker å komme på besøk til Kongsberg for å se og lære av vår nye konsertsal med AES, Musikkteateret (530 +72 seter) og Sølvsalen (135 seter).

Alt dette en del av det store nybygget ”Krona” med bl.a. høgskole, teknisk fagskole, og tre kinosaler/auditorier og bibliotek lokalisert inntil Kirketorget og den gamle bydelen på Vestsida.  Bli med på denne samlingen en eller begge dagene, opplev salene i bruk og få faglig påfyll fra kommunens rådgivere og leverandører.

Vi lover et faglig utbytte langt ut over det som er mulig på en studietur!

Påmelding innen 21.04. på https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=5e94209f91eb4b468849fd85f4fa66a9

Kongsberg Musikkteater fagseminar

Dempe lyd i avløp

Sanitær- og rørprodusenten Geberit inviterer til fagseminar om lydproblematikk i leilighetsbygg og andre bygg. Også brannsikring blir et tema på seminaret, som finner sted 12. april.

– Å redusere støy fra avløpsrør og sanitærinstallasjoner sammen med optimal brannbeskyttelse vil bli grundig belyst, opplyser seniorkonsulent Arvid Aalen i Geberit.

Til dette har arrangøren fått med seg Knut Haugen fra Brekke & Strand Akustikk og Johnny Skeide fra Glava, som vil dele sine erfaringer om grenseverdier, TEK-krav, bygg og utførelse.

– Lyddemping, planlegging, installasjoner og praktisk utførelse er avgjørende. Spesielt støy fra avløpsrør kan være krevende for å få lydnivåene tilstrekkelig lave, sier Aalen.

På programmet står blant annet lyd og akustikk, erfaringer, grenseverdier, krav, hvorfor ikke NS-EN 14366, avløp og lyd i praksis, brannsikring, løsninger og krav. Det er også satt av tid til debatt og diskusjon.

Fagseminaret holdes hos Geberit på hovedkontoret i Lørenskog.

http://www.bygg.no/article/1269022

Less is more? -halvdagsseminar

Less is more?

Halvdagsseminar om passiv klimatisering av bygg onsdag 30. mars.

Ambisiøse miljøbygg er blitt til rene økomaskiner. Det investeres i tunge og dels overdimensjonerte tekniske anlegg som tar mye plass, er kostbare å installere og ofte krevende å drifte. Naturligvis er et motsvar. I dette forsknings- og utviklingsprosjektet utvikles nye konsepter for passiv klimatisering av bygg med betydelig redusert energiforbruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø.

På seminaret vil vi blant annet presentere Gullhaug Torg 2A, et kombinasjonsbygg på 16 etasjer i regi av Avantor, tegnet av Snøhetta, pilotbygg i Naturligvis og forbildeprosjekt i FutureBuilt. Kontordelen i bygget er planlagt med ren naturlig ventilasjon. Likevel skal bygget nærme seg null-energi og ikke ha behov for kjøpt energi til verken ventilasjon, oppvarming eller kjøling. Ren magi? Kom på seminaret og hør!

Program
09.00 Velkommen
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse og Stein Stoknes, FutureBuilt (møteleder)

09.10 Passiv klimatisering av bygg – åpen innovasjon i praksis
Rune Stene og Tor Helge Dokka, Skanska

09.25 Fordi det lønner seg
Terje Løvold, Avantor

09.35 Gullhaug torg – nullenergi med naturlig ventlilasjon
Tine Hegli, Snøhetta

09.55 Inneklima og styring av naturlig/hybrid ventilasjon
Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk; Arnkell Petersen, Erichsen&Horgen; Vidar Henning Hansen, WindowMaster-BSI

10.35 Akustikk, arkitektur og termisk masse
Niels Lassen, Skanska Teknikk; Jarle Ellefsen, Brekke&Strand Akustikk; Kristian Edwards, Snøhetta

11.10 Pause med enkel servering

11.25 Ny veileder fra Grønn Byggallianse – avanserte versus enkle tekniske systemer
Arne Førland Larsen, Grønn Byggallianse/Universitetet i Århus

11.50 Naturlig/hybrid eller mekanisk ventilasjon – ja takk, begge deler?
Per Heiselberg, professor Aalborg Universitet

12.15 Low-tech ventilasjon – en gambling med barns helse og utdanning?
Sturla Ingebrigtsen, GK

12.30 Hiv ut VVSn?
Samtale mellom innlederne Per Heiselberg, Sturla Ingebrigtsen, Terje Løvold, Arne Førland Larsen og Tor Helge Dokka. Moderator Stein Stoknes.

13.00 Takk for i dag!

Praktisk informasjon
Tid: 30. mars 2016 kl. 09.00-13.00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Gratis, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsskjema nederst på siden.
Seminaret er et samarbeid mellom Naturligvis-prosjektet og Grønn Byggallianse.

Fakta om Naturligvispassiv klimatisering av fremtidens energieffektive bygg
Naturligvis er et forskningsprosjekt ledet av Skanska, finansiert av Norges forskningsråd og med følgende partnere: Snøhetta, SINTEF Byggforsk, FutureBuilt, Avantor, Lindab, AJL, Rockfon, Acusto, Unicon, Brekke&Strand, Fokus Rådgivning, OPAK, WindowMaster og Erichsen&Horgen.

http://www.futurebuilt.no/Less-is-more

Arkitektfrokost i Trondheim og Kristiansand

Velkommen til informasjonsfrokosten rettet spesielt mot deg som arkitekt!
Vi serverer frokost og holder et kort foredrag om et aktuelt tema som påvirker din hverdag:

Massivtre og akustikk – Hvordan det faktisk gjøres.
Praktiske tips og de nyeste resultatene…

Det vil være god tid til dine spørsmål og felles diskusjoner og vi håper å utvikle dette konseptet til et fruktbart forum for utvikling og gode relasjoner i fremtiden.
Foredragsholder er Lars V. Strand.

Kristiansand: onsdag 6.april kl 0900-1030, Østre Strandgate 80
Trondheim: onsdag 13.april kl 0900-1030, Sluppenvegen 17B

Påmelding innen hhv 26.mars og 2.april til info@brekkestrand.no.

 

Velkommen!

 

E & T -dagen i Trondheim

Våre kolleger Thor Olav og Trond har representert Brekke & Strand på E&T-dagen i Trondheim i går 28.01.2016.

Elektronikk- og teknologidagen er en bedriftsdag som arrangeres ved NTNU Gløshaugen. Formålet med E&T-dagen er å skape bånd mellom studentene og bedriftene. Dagen appellerer til studenter fra ulike linjer ved NTNU, og det er flere hundre studenter innom i løpet av dagen.

 

Dear Architects: Sound Matters

”We talk about how cities and buildings look. We call places landmarks or eyesores. But we rarely talk about how architecture sounds, aside from when a building or room is noisy.
The spaces we design and inhabit all have distinctive sounds. The reading rooms at the New York Public Library have an overlay of rich sound. Your office may be a big room in a glass building with rows of cubicles here people stare into computer screens.
It may be sealed off from the outside, and you may think it is quiet.

Is it?”

Dear Architects: Sound matters