Årets masteroppgave innen akustikk

Ekspertgruppen innen akustikk i RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, har i år som i fjor delt ut prisen for årets beste masteroppgave innen akustikk.
Prisen på 10.000,- ble delt ut til Paula Cruz Gonzalez for hennes oppgave om å sammenligne målinger og beregninger av lydutbredelse.
”Vi gratulerer Paula med en velfortjent pris og håper at flere NTNU-studenter får opp øynene for faget akustikk”, sier Brekke & Strands egen Tore Moen som er leder for RIFs ekspertgruppe.

Bilde og artikkel på bygg.no.

Tags: No tags