Øvre Vollgate 9

To bygninger fra 1892 – et frontbygg mot Øvre Vollgate og en bakbygning med en såpefabrikk –er i Anthon B Nilsen Eiendoms regi delvis revet, bygget om og fullstendig rehabilitert. Resultatet har blitt elegante og svært særegne kontorarealer.

Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABNE) kjøpte eiendommen i 2006, og hadde som ambisjon at det skulle kobles til ABNEs Rådhusgaten 27 og Øvre Vollgate 7. – Vi konstaterte at bygget slik det var ikke hadde noen fremtid. Skulle det kunne leve for fremtiden, måtte vi gjøre noe drastisk, sier administrerende direktør i ABNE, Peder Christian Løvenskiold.

I bakbygningen lå også Schioldborgs Sæbe- og Parfumefabrik, som produserte Dr. Greves barnesæbe. Folketellingen fra 1900 viser at frontbygget mot Øvre Vold gade 9 inneholdt fem leiligheter med til sammen 26 beboere. Foruten familien Schioldborg selv, finner vi også bufetjomfru Hedvig Adelgunde Andersen i en av leilighetene.

At Øvre Vollgate 9 er full av historie, resulterte i mange og lange dialoger med Byantikvaren om riving og gjenoppbygging. Den synlige delen av leilighetsbygget, fasadene mot gaten og fasaden i atriet ble tidlig fredet i prosessen.

I den inviterte arkitektkonkurransen som ABNE avholdt, lå det et detaljert program til grunn med mange føringer knyttet til ønsket funksjon, og forutsetninger for sammenkobling til Anthon B Nilsen-kvartalet.

– Oppgavene var løst ganske likt på mye, samtidig som de var forskjellige. Juryen ble fasinert av vinnerbidraget til Pushak når det gjaldt løsningene på atriet med trappen. Men også de rasjo-nelle kontorene, og hvordan vertikal kommunikasjon var løst i forhold til arealbruken. Vi jobbet sammen med PUSHAK om skisseprosjektet før vi hentet inn priser fra entreprenører, deretter inngikk vi en betinget avtale med BetonmastHæhre. Sammen prosjekterte og verifiserte vi prisgrunnlaget i nesten ett år, forteller ABNEs utviklingsdirektør Fredrik W. Baumann.

Artikkel og bilder: bygg.no

Tags: No tags