Sykehuset Østfold Kalnes

”Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes i Sarpsborg er gjennomført med skyhøye ambisjoner, både på fremdrift, kvalitet og sikkerhet. Tross utfordrende forhold er kjempeprosjektet halt i land både raskere, billigere og bedre enn hva som først lå i planene.

Sykehuset Østfold Kalnes åpnet for full drift 2. november i år, med et totalareal på omtrent 89.000 kvadratmeter og en prislapp på 6,07 milliarder kroner. Sykehusbygget, som først ble planlagt av Østfold fylkeskommune, men utsatt etter sykehusreformen i 2002, er nå et langt mer kompakt og kostnadseffektivt bygg enn hva man først kunne se for seg.
Da Helse Sør-Øst RHF startet forprosjektet for Nytt Østfoldsykehus i 2010, ble det tidlig klarlagt at prosjektet lå an til å gå 6-700 millioner kroner over de fastsatte kostnadsrammene. I løpet av to måneder ble konseptet omarbeidet av en liten gruppe bestående av nøkkelpersoner fra byggherreorganisasjonen, arkitekt, rådgivende ingeniører på prosjektet og sykehuset.
– Vi så at vi måtte gjøre noe. I løpet av to måneder fikk vi ned arealet med 9.000 kvadratmeter, og flere tiltak ble implementert. Det viktigste var at vi fikk muligheten til å gå gjennom alle funksjonsløsninger på nytt og alle involverte var enige i at vi hadde et bedre prosjekt etter at vi hadde kuttet kostnadene, forteller prosjektdirektør Dag Bøhler.”

 

Les hele artikkelen på bygg.no.

Tags: No tags