Sørenga D1 b-4

”Utformingen av det nest siste kvartalet på Sørenga legger ytterligere til rette for optimale sol- og utsiktsforhold for flest mulig av de 110 leilighetene.

– Dette er et av de få boligkvarterene i Oslo med en plassering som ligger rett i vannkanten. Fasadene i nord grenser også til en av kanalene på Sørenga. En kvalitet er jo å få en mulighet til å se sjøen fra boligen. Løsningen ble da å kappe av kvartalet fra nordøst og ned til sørvest. Med en sterkt skrånende fasade fra sju til to etasjer får man solens gang i hele gårdsrommet, samtidig som man sikrer flest mulig utsikt mot sjøen, sier Trond Elverum i MAD Arkitekter.”

 

Les hele artikkelen på bygg.no.

Tags: No tags