Tore Moen om universell utforming

Fra nyhetsbrevet til Universell Utforming:

UU-folk i farta: Tore Moen, akustiker
Hva har du jobbet med i det siste?
— Jeg har nylig vært med på å lage veileder for hvordan man kan lage godt lydmiljø i skolene. Barn og voksne har ulik hørsel. Barn har ikke det samme erfaringsgrunnlaget som voksne, de klarer ikke like lett å gjette seg frem til hvilket ord og hvilke setninger som ble sagt, og har derfor behov for bedre romakustiske forhold enn voksne for å oppfatte ord og setninger. Samtidig har barn bedre hørsel enn voksne, og blir utsatt for mer støy enn voksne fordi de oppfatter lyd i frekvensområder som de voksne ikke lenger klarer å høre.

Men det er mye den enkelte skole kan gjøre selv for å finne ut hvordan lydforholdene er, uten at de trenger å leie inn noen eller ha en mastergrad i akustikk av den grunn. Man kommer langt med å spørre brukerne, det vil si både elever, lærere og foresatte, om de opplever dårlige eller sjenerende lydforhold. Et godt lydisolert rom er også et lystett rom, så ved å sjekke om lyset slipper inn i et mørkt klasserom fra et naborom, kan man også si noe om lyden vil slippe inn. Veilederen inneholder mange slike praktiske tips, men også en del mer teknisk informasjon.
— Alle elever skal ha like muligheter til undervisning. Hvis elever med for eksempel nedsatt hørsel ikke får med seg undervisningen fordi undervisningsrommet er dårlig akustisk utformet, er det i praksis skolebygget som diskriminerer denne eleven.
En utfordring i nybygg, eller nyrehabiliterte bygg, er at de utsatte elevene sjelden er de som klager. Rektor er ofte fornøyd med nye og flotte lokaler, og lærere får ikke alltid med seg at elever «faller ut» fordi det er dårlige romakustiske forhold. Mange undervisningsrom som i utgangspunktet er diskriminerende i forhold til elever med nedsatt hørsel, kan med enkle grep få tilfredsstillende lydforhold, eller så kan man utføre midlertidige tiltak som flytting av elever.

Det er viktig å huske at gode lydforhold for elever med nedsatt hørsel vil si gode lydforhold for alle elever.

Tore Moen er sivilingeniør i Brekke & Strand Akustikk og har mer enn 20 års erfaring med universell utforming knyttet til lyd og støy i bygg.

Tags: No tags