Meierikvarteret

I Leirvik sentrum har et arbeidsfellesskap mellom Veidekke Entreprenør og Block Berge Bygg ført opp et prosjekt med 44 leiligheter og 2.200 kvadratmeter næringslokaler.

Arbeidsfellesskapet har en fordeling på 70/30 mellom Veidekke Entreprenør og Block Berge Bygg og den har ført opp bygget i en totalentreprise. Block Berge Bygg har levert betongelementer til prosjektet.

Bygget er tegnet av Arkitekt Kaada, og tiltakshaver er Osen 8 AS. Bygget har inntil ti etasjer og et samlet areal på cirka 13.000 kvadratmeter. Kontraktsverdien er på 162 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var i april 2017, og innflytting i leilighetene var i november 2018.

[…]

Meierikvarteret ligger midt i sentrum av Leirvik, på en tomt der det tidligere har ligger et meieri. Tomten er på cirka 2,5 mål og har leire i grunnen. Bygget står derfor på 170 stålkjernepeler med diameter fra 100 til 150 millimeter og en snittlengde på 7,7 meter.
Byggets avtrykk er tilnærmet rektangulært. I første etasje ligger et parkeringsanlegg. I andre og tredje etasje er det næringslokaler. Fra fjerde til tiende etasje er det leiligheter, fordelt på to punkthus. I fjerde etasje er et en takhage på drøyt 600 kvadratmeter.

Bærende konstruksjon består av prefabrikkerte søyler, dragere, hulldekker og veggelementer. Takene er flate, isolerte og tekket med takbelegg. Fasadene består av hvit, prikkmeislet betong. Næringslokalene har flere glassfasader.
Vinduer og solavskjerming med screens (tilvalg) ble satt inn i ytterveggselementene på Block Berge Byggs fabrikk. Solavskjermingen ligger skjult i betongelementene.
I leilighetene er det parkett, flislagte bad og gipshimlinger. I næringslokalene er det belegg, flis og teppeflis og systemhimlinger.
Trykktesting viser en luftveksling på 0,39 per time. Det er en del aluminiumsvinduer i næringsdelen og aluminiumsbelagte trevinduer i leilighetene.
Både leilighetene og næringslokalene i Meierikvarteret varmes via (balanserte) ventilasjonsanlegg, basert på varmepumper. Hver leilighet har egen varmepumpe, som også kan brukes til kjøling. Leilighetene er i energiklasse A.

Hele artikkelen og bilder: bygg.no.

Tags: No tags