God sommer!

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god, støyfri sommer!

Vi gjør oppmerksom på at vi er redusert tilgjengelig i perioden 1. juli til 6. august grunnet ferieavvikling. Alle er velkommen til å sende sin forespørsel til info@brekkestrand.no, så vil vi ta kontakt så fort vi har anledning.

 

Å høre støyen før veien er bygd

Støy i bo- og nærmiljø er aktuell tematikk når nye veiprosjekter skal utvikles. Gjennom å gi muligheten til å høre støyen før veien er bygd, sikrer akustikkfirmaet Brekke og Strand Akustikk det beste utgangspunktet for å få på plass de gode beslutningene og tar hånd om usikkerhet rundt fremtidig støysituasjon.

Det største lokale miljøproblemet knyttet til transport i dag, er støy og utslipp fra samferdsel.
Det er satt et nasjonalt mål om at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999,
samt at tallet på personer utsatt for støy over 38 dB innendørs skal reduseres med 30 % i forhold til 2005.
Dette er viktige premisser for ambisjonsnivået i nye veiprosjekter. Den nye infrastrukturen kommer derfor ikledt en rekke støytiltak.
I hovedsak ønsker man å dempe støyen så mye som mulig langs veien
ved hjelp av skjermer og voller, men også lokale skjermer på uteplass tas i bruk.
– I mange tilfeller kan en ny vei dermed føre til redusert støynivå, samt en opprustning av boligen for
tilfredsstillelse av nye krav til innendørs støynivå. Andre parametre er reduksjon av trafikk og spesielt
tungtrafikk gjennom boligområder, hastighetsreduksjoner og miljøgateprosjekter, sier Maria Kristin Strand,
leder for kompetanse og utvikling i selskapet.

Les hele artikkelen på samfunnsutvikling.com eller i dagens bilag til Finansavisen.

”Ny Opera i Operan” – Stockholm

Brekke & Strand har gitt tilbud på oppdraget Akustisk Prosjektering i prosjektet «Ny Opera i Operan» i Stockholm, som i mai ble utlyst av oppdragsgiveren Statens Fastighetsverk.

Prosjektet omfatter en gjennomgripende fornyelse, ombygning og tilbygning i Kungliga Operan, Sveriges nationalscene for opera og ballett, som har i oppdrag å være ledende innen sine kunstarter, og på alle måter være på høyeste nivå når det gjelder utvikling, fornyelse og kunstnerisk kvalitet.

Vi regner med at vårt tilbud er i skarp konkurranse med de beste konsulentene internasjonalt, og venter spent på oppdragsgivers avgjørelse.

Planlagt oppstart av prosjektet er 3. kvartal 2017.

 

Bilde er hentet fra Statens Fastighetsverk.

Nytt Geberit seminar om bl.a. lyd

Geberit seminar om lyd og brannproblematikk i Bergen og Stavanger
Sanitæranlegg i boliger, leilighetsbygg og bygninger:

Øk din kunnskap om lyd og brannproblematikk i boliger, leilighetsbygg og bygninger. Geberit inviterer til nytt seminar om problematikken rundt lyd- og brann i avløpsinstallasjoner, denne gang i Bergen og Stavanger.

Med økt krav til bokomfort er lyddemping viktig, sammen med byggeeffektivitet og brannbeskyttelse i sanitære installasjoner.

– På våre fagseminarer i Bergen den 15. mai og i Stavanger den 16. mai blir du oppdatert av ledende eksperter på området. Vi garanterer et høyt faglig nivå og forventer oss erfarings- og kunnskapsutbytte for samtlige deltagere, opplyser Geberit.

Seminaret er gratis, men antall plasser er begrenset, så det er «først til mølla» som gjelder.
Geberit byr på et lett måltid til lunsj.

 PROGRAM og påmelding her.

 

Akustikkutfordringer bør løses tidlig

Akustikk- og støyutfordringer i næringseiendommer bør gis grundig vurdering og løses i tidlig fase for å unngå at man blir sittende med prosjekter som ikke er byggbare.

Hvor komplisert det er å forholde seg til støy og akustikk i byggeprosjekter avhenger av type eiendom. Rene kontorbygg er ikke så komplisert å få til ifølge Administrerende direktør i Brekke & Strand Akustikk AS, Ingjerd Aaraas. Det som er komplisert er alle typer boliger og skoler. Spesielt i bynære strøk er støy et tema for boliger, og her har man ofte lagt en strategi fra kommunens side om at alle enheter skal ha en stille side.

Urbanisering er et hett tema og det bygges tettere enn før. Dette øker utfordringen med å få til et godt bomiljø. Mange kombinerer boliger og næring, som for eksempel kan være en matvarebutikk eller et treningsstudio. Slike bygg kan være krevende med tanke på støy. Et problem kan være varelevering sent og tidlig – med lastebiler på tomgang som forstyrrer beboerne. Et annet problem er traller med varer som kjøres inn tidlig om morgenen eller sent om kvelden. Treningsstudioene med for eksempel frivekter kan gjerne ha 24 timers åpningstid.

Ifølge Aaraas er det ikke uvanlig at prosjekter står ferdige før man tenker på slikt. Det er imidlertid viktig å kartlegge potensielle problemer tidlig for å sette inn tiltak.

– Det er viktig å fokusere på støy i tidlig fase, understreker hun.

Rehabilitering av gamle bygårder kan også være utfordrende, for eksempel når man lager leiligheter i toppetasjen der det tidligere var loft.

– Noen tror det er uten risiko, men du må fremdeles tilfredsstille kravene i Plan og bygningsloven. Det er ganske vanskelig å skape god lydisolasjon for det som var ment som loft.

Les resten av artikkelen her.

Støyfri dag – gratis rådgivning om støy for skoler og barnehager

26. april 2017

Støyfri dag er en dedikert dag for å øke bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse og velvære for befolkningen.

Støyfridag har vært arrangert siden 1996, og arrangeres alltid den siste onsdagen i april.

Norsk Akustisk Selskap (NAS) og Norsk forening mot støy markerer dagen i fellesskap.

Spesiell fokus på barn og unge

Barn og unge er en viktig målgruppe for arbeid med støyreduksjon. Folkehelseinstituttet publiserte i 2016 Barnehelserapporten. Mange forhold som har betydning for barns helse beskrives i rapporten, og et av dem er støy. Støy har betydning for både helse, trivsel og læring.

  • Høyt støynivå ved skoler virker negativt på barns hukommelse og leseferdigheter.
  • Ved boligen kan høyt støynivå forstyrre søvn og øke produksjonen av stresshormoner.
  • I halvparten av fylkene bor 20-30 prosent av barn og unge i områder der trafikkstøyen er over anbefalte grenser.
  • Også mange skoler og barnehager har støynivåer over anbefalte grenser, særlig i Oslo og større byer.
  • Støyplager er sosialt skjevt fordelt.

Gratis rådgivning

Norsk Akustisk selskap har ca. 300 medlemmer, de fleste ansatt i rådgiverfirma. Rådgivere innen støy og akustikk er spesielt oppmerksomme på betydning av gode lydforhold, og for å markere Støyfri dag, vil de gi gratis støyrådgivning denne dagen.

På Støyfri dag tilbyr vi rådgivning til skoler og barnehager. Rådgiverne kan gi generelle råd som hjelper ledelsen/teknisk personell et skritt på veien med å vurdere hvordan de kan håndtere et støyproblem. Rådgivningen kan blant annet bestå av:

  • generell informasjon om god lydkvalitet og om støy
  • råd om hvor det er hensiktsmessig å benytte absorbenter
  • råd om hvor store arealer med absorbenter som trengs
  • målinger/vurderinger om det er for mye trafikkstøy på utendørs oppholdsarealer

Det gjøres oppmerksom på at rådgivningen vil være basert på befaring og opplysninger på stedet. Basert på de opplysninger og observasjoner som gjøres på stedet, vil rådgiverne etter beste evne gi enkle, egnede råd. Det understrekes at det ikke kan gjøres fullstendige vurderinger av effekt eller en utredning/sammenligning av alternative løsninger og tiltak.

Rådgivningsselskapet vil oversende generelle betingelser på e-post som vil gjelde for det vederlagsfrie oppdraget.

 

Meld interesse på forhånd

Har deres barnehage/skole en støysak dere ønsker bistand til, så kan dere melde fra til styret i NAS:

Epost:   styret@norskakustiskselskap.org

Styret i NAS vil videreformidle henvendelsen til et rådgivende firma som bistår på støyfri dag.

Frist for henvendelser

Vi må ha din henvendelse senest i løpet av onsdag 26. april.

Rådgivning skjer i uke 18

Henvendelsene vil bli fordelt mellom de ulike rådgiverfirmaene, og selve rådgivningen vil skje i løpet av uke 18 (2.- 5. mai).

 

Vi håper å kunne hjelpe mange!

Linker til mer informasjon om støyfri dag

Link til Norsk forening mot støy sin nettside:

Link til internasjonal nettside med mer informasjon om International Noise Awareness Day: https://euracoustics.org/INAD2017/

Nordic Sound Symposium: Minisymposium

Nordic Sound Symposium inviterer til gratis minisymposium 11. mai 2017

PROGRAM:

16:00 Registrering, mingling og enkel bevertning 30 min
16:30 Velkommen til COWI 15 min

Geir Kristoffersen, COWI/NSS/AES

16:45 CK2 + 30 = CK32 Lydskole bygger nye studioer 60 min

Tore Teigland, professor ved Westerdals og leder for musikkproduksjons-utdanningen forteller om ønskene for og planleggingen av nye innspillingsrom da skolen skulle flytte. Alf Christian Hvidsteen, LydRommet AS, ledet LydRommets arbeid med å demontere de gamle og installere kabler, uttakspaneler og kryssfelt i de nye studioene. Magne Skålevik, Brekke og Strand akustikk, har utformet de forskjellige akustiske løsninger for de nye lokalene i et gammelt bygg. Tore Teigland avslutter med å fortelle om erfaringene etter snart ett års bruk.

17:45 Kort pause & forfriskninger 15 min

18:00 Fagorganisering av teknikere 30 min

Musikernes fellesorganisasjon satser på å fagorganisere lyd, lys, video og sceneteknikere i konsert og event-bransjen. MFO har satt seg som mål å fremme interessene til selvstendige næringsdrivende og ansatte teknikere innenfor de såkalte tarifftomme områdene i musikklivet. Leder av teknikerutvalget i MFO, Stig Gunnar Ringen, innleder om MFO, fagorganisering av teknikere og fokusområder i arbeidet.

18:30 Live med Loudness – R128 i direktesendt underholdning 30 min

Håkon Aarøen (NRK Flerkameralyd) deler erfaringer med R128 i planlegging, miks og avvikling av direktesendinger. Hva slags metodikk kan brukes for å komme i mål med riktige loudnessverdier og samtidig utnytte de nye ulighetene som R128 gir?

19:00 Kort pause & forfriskninger 15 min

19:15 Master Quality Authenticated  60 min

Hva hvis noe som låter for godt til å være sant faktisk er sant? Hva er MQA og hvordan virker det? Morten og Pål snakker seg gjennom ulike aspekter ved Master Quality Authenticated. Pål Bråtelund, MQA og Morten Lindberg, 2L

20:15 Noen ord om NSS 2018 og AES møtet @ Westerdals 15 min

Ved styreformennene i NSS og AES

20:30 Slutt på programmet

Mingling & forfriskninger til maks. kl. 22:00

Minisymposium 11. mai 2017 – Nordic Sound Symposium

Tid: kl 16:00
Sted: COWI
Karvesvingen 2,
0579 Oslo

http://www.nordicsoundsymposium.no/

Kulturhusåpning i Nittedal

”Det nye kulturhuset i Nittedal hadde åpeningsfest lørdag 11. mars. Akustisk prosjektering ved Maria og Magne.
Ikke bare storsalen har fått oppmerksomhet: Biblioteket er et flott rom å være i, med storslått utsikt mot skogen og svært behagelig akustikk.
Tittelen på arkitektens vinnerforslag var ”Hel Ved” og det ferdige huset har fått navnet ”Flammen”. Høres ut som et bål med andre ord. Med tanke på ”Nittedals Tennstikker” er det å håpe at det ikke går troll i ord.” -Magne Skålevik

Et lite innblikk får du i dette NRK-TV-innslaget.

Bilder: Folkeliv inne og åpningsforestillingen.

Ny avdelingsleder i Oslo

Trond Blesvik er ny avdelingsleder i Brekke & Strand Akustikk, Oslo

Trond Blesvik har jobbet selskapet i 6 år og har i forbindelse med omorganiseringen av selskapet, tatt over vår Osloavdeling.

Trond leder vår største avdeling: 35 spesialister innen Akustikk er ansatt på Oslokontoret. Vi har mye å gjøre, sier Trond og vi vil derfor benytte anledningen til å oppfordre akustikere, nyutdannede som mer erfarne, til å søke. Vi har utlysninger liggende på våre hjemmesider, LinkedIn og på finn.no. Har du lyst til å være med? Brenner du for akustikkfaget og vil være med å spre det gode budskap: Et godt lydmiljø til alle, ja da er det bare å søke, sier Trond Blesvik.

Administrerende direktør, Ingjerd Aaraas opplyser om at Brekke & Strand har vært igjennom en større omorganisering, med en tydelig avdelingsstruktur reflektert i våre største kontorer: Oslo, Gøteborg og Trondheim.

I Østfold-regionen satser vi videre med én medarbeider. Vår Anders Isebakke er på plass i Fredrikstad, i kontorfellesskap sammen med Griff Arkitektur.

Vi mener å være godt rustet for et nytt år og gleder oss til alle de oppdrag og de utfordringer som våre kunder har til oss!

 

Shopping Basket