Nye Jessheim VGS

På Jessheim har Veidekke ført opp Akershus største og landets tredje største videregående skole som et OPS-prosjekt.
Etter en konkurransepreget dialog med leietager Akershus fylkeskommune stakk Veidekke av med seieren våren 2014. Tre år senere er de to Veidekke-enhetene Seby og Veidekke Entreprenør Oslo ferdig med det rundt 25.000 kvadratmeter store skolebygget på Jessheim, og til høsten flytter 1.500 elever og 240 ansatte inn. Men kontrakten gjør at Veidekke/Seby også kommer til å være tilstede de neste 25 årene på Jessheim videregående, for å drifte OPS-skolen.
– Den store forskjellen på en tradisjonell byggekontrakt og en OPS-kontrakt er at vi hele tiden må tenke i et 25 års-perspektiv, sier prosjektleder Geir Viken til Byggeindustrien. Veidekke har opprettet selskapet Skulebygg AS, som skal stå for den videre driften av skolen når selve byggearbeidene er ferdige.
– Vi startet tidlig å tenke på overgangen til drift av bygget. Samtidig er det da veldig mye oftere sammenfallende interesser med leietager. Begge er interessert i å få til mest mulig solide løsninger, legger han til. Viken roser også arbeidet fylkeskommunen hadde gjort i forkant av prosjektet, og sier at det har gjort at alt har glidd lettere.

Det fire etasjer store bygget er plassert på en skrånende tomt, og har fått to definerte hovedinnganger i henholdsvis første og tredje etasje. Begge inngangene retter seg inn i mot kjerneområdet i bygget. Tanken er at inngangen i tredje etasje, som går rett inn i kantina, skal benyttes av de som kommer fra sentrum av Jessheim, mens inngangen i første etasje og beliggenheten ved busstoppet kan brukes av de som har litt lenger vei til skolen.
– Fellesarealet mellom fløyene åpner seg mot hovedinngangene mot nord og sør. Dette rommet formidler både vertikal og horisontal kontakt mellom skolens ulike funksjoner og linjefag samt mellom de to utetorgene i nord og sør. Rommet inneholder flere av skolens viktigste fellesfunksjoner, som kantine, auditorier og bibliotek. Et bredt amfi fra plan 1 til plan 3, sammen med åpne glassfasader mot de to hovedinngangene, gjenspeiler terrenget gjennom bygget, forteller arkitektene Ruth-Kristin Fiskum og Geir Dahlseen i Vis-a-vis, som har tegnet bygget.
Det er seks vidt forskjellige studieretninger som samles i det nye bygget. Alt fra teknikk og industriell produksjon (TIP), med store verkstedhaller, til musikk, dans og drama (MDD), med for eksempel egne musikkrom og to black box-teatre til mer tradisjonelle studieforberedende (ST) og service og samferdsel (SS). I tillegg til helse og oppvekst (HO). Det brede spekteret har ikke bare ført til at bygget inneholder 830 rom, men også andre utfordringer.
– Vi har hatt en del utfordringer knyttet til lyd, i og med at det er så forskjellige fag her. Fra TIP-hallene til musikkrom og dansesaler. Brekke & Strand har foretatt målinger for oss på MDD-rommene, og måleinstrumentene deres gir ikke utslag, forteller Viken.

Hele artikkelen og bilder finner du her.

Tags: No tags