#Osebergpåvekta

Veiing av Osebergskipet

Når nytt museum står ferdig på Bygdøy skal skipene flyttes og forberedelsene for dette er i gang.
Det skal også monteres nye støttekonstruksjoner for skipene når de står i nytt museum. Som ledd i forberedelsene er det nå montert lastceller under alle støtter og opplegg på Osebergskipet. Man vil da få nøyaktig vekt av skipet og vektfordeling.
Lastceller er montert under dagens støtter og da ble skipet og dagens støtter løftet litt for å gi plass. Det første steg er å se hvordan Osebergskipet forholder seg til det å bli løftet bittelitt. 4 støtter ble løftet 2 – 3 mm mens det ble nøye registrert hvordan skipet responderte på dette. Første steget i veieprosessen er dermed utført. Skipet skal stå på lastcellene minst et år, og det skal overvåkes hvordan lastene avhenger av fukt og temperatur. Samtidig måles deformasjoner av stevnene og andre kritiske steder.

Tags: No tags