Oslo Carbon Capture and Storage

Klemetsrud-anlegget i Oslo produserer ca. 400.000 tonn CO2 per år. Med det planlagte karbonfangst-anlegget vil det være mulig å redusere det totale utslippet av CO2 i Oslo med ca 12 %.

Prosjektet omfatter et nytt anlegg ved siden av det eksisterende anlegget ved Klemetsrud samt en terminal for lasting til båt ved Ormsundskaia. Brekke & Strand har bistått Technip med anbefalinger til støykrav til utstyret for de nye anleggene.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]
Tags: No tags