Kringsjå familieboliger

Fossilfri byggeplass, massivtre, solceller, lavkarbonbetong og mye mer. I Kringsjå studentby i Oslo har Veidekkes datterselskap Seby AS bygget 82 nye familieboliger med svært ambisiøse miljøkrav.

Prosjektet er et av forbildeprosjektene i Futurebuilt, og er bygd med ambisiøse energiløsninger. Byggene har blant annet solceller på taket og to av veggfasadene, for egenproduksjon av strøm. Det er også boret 16 nye geovarmebrønner som skal forsyne studentfamilien med lokal jordvarme.

– Dette er et stort miljøprosjekt, som vi er veldig stolte av. Kravet i Futurebuilt er at klimagassutslippene skal være minst 50 prosent lavere enn utslippene i et tilsvarende prosjekt, bygget med dagens standard. Vi prosjekterte med 67 prosent reduksjon, men underveis i byggeprosessen så vi at det var mulig å redusere utslippene ytterligere. I alt har vi klart en reduksjon på 73,6 prosent, sier prosjektleder Knut Inge Bjerklund i Seby AS, som er totalentreprenør.

.

Brekke & Strand er rådgivende ingeniør innen akustikk i prosjektet.

Les hele artikkelen og se flere bilder på bygg.no.

SNØ

Med SNØ får vinterlandet Norge sin aller første helårsarena for ski- og snøopplevelser. Det spektakulære byggeprosjektet er formet som en isbre og tar sikte på 400.000 besøkende første driftsår.

15 minutter nord for Oslo – et steinkast fra E6 på Lørenskog – bukter en hvit gigantisk bygning seg nedover lia mellom motorveien og skogen.

Arenaen SNØ utgjør midtpunktet i det nye byutviklingsprosjektet til Snøporten som ligger mellom Lørenskog stasjon og E6. I tillegg til SNØ skal det bygges både boliger, hotell og næringsarealer i den nye bydelen, som forventes å bli på 200.000 kvadratmeter og romme 2.000 arbeidsplasser når den står ferdig i 2025.

Betonmast Romerike har vært totalentreprenør, mens byggherre er Snøporten AS – et selskap der Selvaag og Canica er de største eierne. Halvorsen & Reine har tegnet snøhallen.

Ideen kom fra prosjektets største eier og initiativtaker Olav Selvaag etter en skisamling med datteren i en innendørs skihall i Nederland. Han undret seg hvorfor det ikke fantes noe tilsvarende i Norge, og det var opptakten til at snøballen begynte å rulle. Tomta hadde boliggiganten allerede i sitt eie.

– Etter at Selvaag Gruppen i mange år har utviklet Lørenskog stasjonsby, satt vi igjen med et restareal på 120.000 kvadratmeter. Det ble gjort en mulighetsstudie for å bygge en innendørs skiarena, hvor vi hadde dialog både med glasiologer og geologer for å se om det lot seg realisere, sier administrerende direktør Erik Hammer i Snøporten AS, om bakgrunnen for prosjektet – som har kostet en milliard kroner å realisere.

SNØ er på 50.000 kvadratmeter og er bygget i skrånende terreng med 38 graders helning på det meste. Det isbreformede bygget strekker seg 500 meter fra topp til bunn og er 90 meter på det bredeste. Anlegget har tre alpine nedfarter, snowboardpark, stolheis, koppheis og en 1000 meter lang langrennssløyfe som henger ned fra taket. Bakken har en høydeforskjell på 90 meter.

Les hele artikkelen og se bilder: bygg.no.

 

Nye skoleprosjekter

Vestre Toten Ungdomsskole

I Vestre Toten kommune er to utdaterte ungdomsskoler erstattet med en splitter ny storskole.
Veidekke startet byggingen av Vestre Toten ungdomsskole høsten 2017, og skolen ble tatt i bruk til skolestart i august. Totalentreprenøren la siste hånd på uteområdet rett før den offisielle åpningen av skolen i midten av oktober.

Totalentreprisekontrakten i prosjektet hadde en verdi på cirka 180 millioner kroner. Skolebygget har et areal på knappe 10.000 kvadratmeter. Vestre Toten ungdomsskole er bygget for sju paralleller per trinn og er dimensjonert for 630 elever og i overkant av 100 ansatte. 21 klasserom, black-box scene, bibliotek, store fellesarealer, tre auditorier og spesialrom for blant annet musikk og realfag, er noe av det skolen inneholder.

Brekke & Strand har vært rådgivende ingeniør innen akustikk. Les mer og se bilder på bygg.no.

Løren skole

Med blant annet 12 klasserom, flere spesialrom og ny gymsal, åpnet det nye bygget til Løren skole dørene for i alt 380 elever til skolestart i år.
Det nye skolebygget er et supplement til eksisterende Lørenskole, og huser elever fra 5. til 7.trinn samt en plussavdeling for elever med autisme.

Skolebygget har et areal på i alt 5.622 kvadratmeter.
Nye Løren skole er et av de første prosjektene som har fulgt Oslo kommunes nye seriøsitetsbestemmelser i Oslo-modellen. Hele prosjektet har derfor hatt høy fokus på BIM, både for bygningsprosjektering og for rigg- og HMS-arbeider.

Brekke & Strand har vært rådgivende ingeniør innen akustikk. Les mer og se bilder på bygg.no.

Lillehammer Taarn

Lillehammer Taarn er Lillehammers første leilighetsbygg i massivtre. Det 31 meter høye trebygget er reist på godt under ett år.

Lillehammer Taarn er med sine åtte etasjer og 32 meter blitt et nytt signalbygg. Prosjektet bidrar nå til å puste liv på gateplan i en del av sentrum som har vært mest preget av biltrafikk. Det har etter hvert blitt ferdigstilt flere massivtreprosjekter i byen, men Lillehammer Taarn er det første leilighetsbygget i massivtre i Mjøsbyen.

Prosjektet består av 29 leiligheter, parkeringsareal med parkeringsautomater i kjelleren og et næringslokale som vil romme en restaurant.

Les hele artikkelen på bygg.no.
Bilde: usbl.no.

Rosendal Teater

Mange av dem som har hatt sine studieår den gang det het NTH og Gløshaugen har kanskje spesielle minner fra Rosendal Teater. I dag ser kanskje bygningen ut på samme måte i inngangspartiet, men innvendig vil man møte noe helt nytt.

Bygget inneholder nå en totalt renovert teaterbygning, med tre teatersaler, tidsmessige garderober og tekniske rom, en tiltalende kafe – og et helt nytt tilbygg i glass og metall.
[…]

Rosendal Teater holder til i en bygning med mye tradisjon og historie i veggene. Planleggingen av bygget startet omkring 1917, og i 1921 kunne det tas i bruk. Opp gjennom årene har det vært ulike aktiviteter i huset, og selv om det har vært renovert både på 1950-tallet og 1990-tallet var det ikke tvil om at det begynte å bli merket av alderen. Etter at kinodriften tok slutt i 1956 har det huset både filmklubb og andre aktiviteter, og i en periode var det også en populær nabolagspub i huset.
[…]

Det er blitt plass til hele tre teatersaler i bygget. Hovedsalen har et amfi som kan trekkes inn. Med amfiet vil det være cirka 200 sitteplasser, men om det trekkes inn for å gi plass for eksempel til konserter vil salen – og huset – romme adskillig flere. Videre en det en mellomstor sal utformet som en «black box», den vil gi sitteplasser til cirka 100 tilskuere. Det er også en mindre prøvesal som ligger i nybygget. Også her vil det kunne settes opp forestillinger, og publikumskapasiteten her er på cirka 50 personer.

Artikkel og bilder: bygg.no

Clarion Hotel Oslo

Clarion Hotel Oslo + Operagata 20

Hav Eiendom og Skanska Eiendomsutvikling har vært byggherrer for Clarions nye kunsthotell samt et boligkompleks på 54 leiligheter i Bjørvika. Totalentreprenør langs denne nederste delen av Akerselva har vært Skanska Norge.

Den sammensatte bebyggelsen ligger over en samlende sokkel på to plan. Inngangspartier for hotell og boliger og næringsarealer er i plan1. Fra plan 3 er hotell og boliger atskilt i hver sin bygningskropp, begge på seks etasjer pluss en inntrukket niende etasje. Hotellet og boligene har en L-form, liggende speilvendt mot hverandre, der mellom-rommet på plan 3 danner et rekreasjonsområde og en møteplass for boligene. Det er to etasjer under bakken, blant annet med tekniske rom, boder, sykkelparkering og 32 p-plasser øremerket boligene i tillegg til utleieplasser.

Dette tomtestykket – B1 – var med i de spanske arkitektene estudio Herreros vinnerforslag på utformingen av Munch-museet. Forprosjektet ble utviklet i 2014, og er bearbeidet og videreført av LPO Arkitekter i gjennomføringsfasen.

[…]

Hotelldelen skal sertifiseres etter BREEAM-NOR Very Good, mens boligene er prosjektert etter passivhusnivå.

Les hele artikkelen og se bilder: bygg.no.

Oslo Carbon Capture and Storage

Klemetsrud-anlegget i Oslo produserer ca. 400.000 tonn CO2 per år. Med det planlagte karbonfangst-anlegget vil det være mulig å redusere det totale utslippet av CO2 i Oslo med ca 12 %.

Prosjektet omfatter et nytt anlegg ved siden av det eksisterende anlegget ved Klemetsrud samt en terminal for lasting til båt ved Ormsundskaia. Brekke & Strand har bistått Technip med anbefalinger til støykrav til utstyret for de nye anleggene.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]

Nye ferdigstilte prosjekter

Europris logistikksenter

Med sine 62.500 kvadratmeter er logistikkjempen utenfor Moss Norges største lagerbygg, etablert i én byggeprosess.
Europris har inntil nå holdt til på hele fem forskjellige steder i Fredrikstad, men samlokaliserer seg etter hvert i nybygget i Moss Næringspark, tre minutter fra E6 og Mosseporten.

Les om prosjektet og se bilder: bygg.no

 

 

 

 

 

 

Peter Egges plass

Eiendomsutviklere og entreprenører som skal grave i bakken i de sentrale delene av Trondheim må være forberedt på overraskelser. Men sjelden så store som den Ivar Koteng fikk da arbeidet med et nye forretningsbygg på Peter Egges plass startet.
Der dukket ruinen av en middelalder-kirke opp – og ikke hvilken som helst kirke. Nede i grunnen fant man det som høyst sannsynlig er selveste Klemens-kirken, antatt påbegynt bygget en gang før år 1000 av Olav Tryggvason.

Les mer om prosjektet og se bilder: bygg.no

 

 

 

 

 

 

Haneborgåsen Panorama

Oppe i skogen på Lørenskog har tre nye boligblokker sprunget frem. I naturlige omgivelser og med god utsikt over Lørenskog har beboerne i de 59 leilighetene fått noen flotte hjem på Haneborgåsen.
Da totalentreprenør Asker Entreprenør begynte arbeidet på tomten i juni i 2017, var det skog uten veitilkomst der hvor Haneborgåsen Panorama står i dag.

Les mer om prosjektet og se bilder: bygg.no

Akustikk i verdensklasse

Fra Hotellmagasinet.no:

Det nyåpnede hotellet Britannia i Trondheim åpnet nylig. Ikke en krone er spart i jakten på ikonstatus. Resultatet kan til og med høres.

Trondheims eldste hotell, Britannia Hotel, står klart etter nesten tre års totalrenovering. De første gjestene fikk lov til å sjekke inn på hotellet 1. april, for hotellet fikk brukstillatelse før den offisielle åpningsdagen, 9. mai.

Renoveringen utgjør ca. 22.000 kvadratmeter med en totalkostnad på ca. 1,2 milliarder kroner. Britannia omtales nå som et av de ypperste hotellbyggene i Norge.

Det er det selvsagt flere produsenter og leverandører som har bidratt til, men en av de mer «kuriøse» vinklene er at himlingprodusenten Rockfon har levert ca. 6700 kvadratmeter akustikkhimling i forskjellige farger til det ikoniske hotellet Britannia i Trondheim. Slikt blir det både lyd og utseende av ypperste klasse av.

Modulvegger Trondheim AS står for monteringen av himlingene i det prestisjefulle hotellet. De har i alt montert ca. 6700 kvadratmeter med himlinger fra Rockfon, som er med på å sikre god akustikk i møtelokaler, restauranter og pianobaren på hotellet. Prosjektleder Bengt Klefbom forteller:
– Det har vært et kjempespennende prosjekt å være med på. Deler av hotellet er fredet som var en gøy utfordring da vi monterte himlingene. Klefbom fortsetter:
– Det er fleksible materialer som er enkle å jobbe med. De kan formes og bøyes slik at man kan få det signaturuttrykket man ønsker å oppnå. I tillegg er løsningene i høyeste akustiske klasse A så det egner seg godt i et hotell med mye aktivitet og høyt støynivå.

Britannias interiør har en klassisk moderne stil. Interiørarkitekt og prosjektleder i Metropolis Arkitektur og Design, Linda Gram Egede-Nissen, forteller at taket spiller en stor rolle i interiøret:
– Det er viktig at taket passer inn med rommets arkitektoniske uttrykk. På Britannia var vi opptatt av å bruke en himling som oppfyller akustiske krav, men som også er en estetisk løsning.

Lenge var det hvite og mørkegrå tak som var det mest populære, men nå forteller interiørarkitekten at det er flere som etterspør fargede tak, alt fra varme gråtoner til duse farger.
– På Britannia har vi valgt å gå for en kombinasjon av mørke gråtoner, varme gråtoner og hvitt på himlingene. Vi ønsket å oppnå et klassisk moderne uttrykk, og det synes jeg vi fikk til med himlingene fra Rockfon. Vi er kjempe fornøyde med sluttresultatet.

Britannia Hotel har lenge vært og kommer til å fortsette med å være Trondheims storstue. Daglig leder, Jonny Aas i Rockfon Norge, er stolt over å være en av leverandørene:
– Dette er et prestisjeprosjekt som er stas å være en del av. Britannia er et femstjerners hotell som vil tiltrekke mange gjester fra inn- og utland. Våre himlinger kjennetegnes av designfrihet og topp akustikk. Jeg er glad for at vi får vist dem frem, og at gjester kan oppleve godt inneklima i et av Norges flotteste hotell, sier Aas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkel og bilder: hotellmagasinet.no

Meierikvarteret

I Leirvik sentrum har et arbeidsfellesskap mellom Veidekke Entreprenør og Block Berge Bygg ført opp et prosjekt med 44 leiligheter og 2.200 kvadratmeter næringslokaler.

Arbeidsfellesskapet har en fordeling på 70/30 mellom Veidekke Entreprenør og Block Berge Bygg og den har ført opp bygget i en totalentreprise. Block Berge Bygg har levert betongelementer til prosjektet.

Bygget er tegnet av Arkitekt Kaada, og tiltakshaver er Osen 8 AS. Bygget har inntil ti etasjer og et samlet areal på cirka 13.000 kvadratmeter. Kontraktsverdien er på 162 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var i april 2017, og innflytting i leilighetene var i november 2018.

[…]

Meierikvarteret ligger midt i sentrum av Leirvik, på en tomt der det tidligere har ligger et meieri. Tomten er på cirka 2,5 mål og har leire i grunnen. Bygget står derfor på 170 stålkjernepeler med diameter fra 100 til 150 millimeter og en snittlengde på 7,7 meter.
Byggets avtrykk er tilnærmet rektangulært. I første etasje ligger et parkeringsanlegg. I andre og tredje etasje er det næringslokaler. Fra fjerde til tiende etasje er det leiligheter, fordelt på to punkthus. I fjerde etasje er et en takhage på drøyt 600 kvadratmeter.

Bærende konstruksjon består av prefabrikkerte søyler, dragere, hulldekker og veggelementer. Takene er flate, isolerte og tekket med takbelegg. Fasadene består av hvit, prikkmeislet betong. Næringslokalene har flere glassfasader.
Vinduer og solavskjerming med screens (tilvalg) ble satt inn i ytterveggselementene på Block Berge Byggs fabrikk. Solavskjermingen ligger skjult i betongelementene.
I leilighetene er det parkett, flislagte bad og gipshimlinger. I næringslokalene er det belegg, flis og teppeflis og systemhimlinger.
Trykktesting viser en luftveksling på 0,39 per time. Det er en del aluminiumsvinduer i næringsdelen og aluminiumsbelagte trevinduer i leilighetene.
Både leilighetene og næringslokalene i Meierikvarteret varmes via (balanserte) ventilasjonsanlegg, basert på varmepumper. Hver leilighet har egen varmepumpe, som også kan brukes til kjøling. Leilighetene er i energiklasse A.

Hele artikkelen og bilder: bygg.no.