#ViErSverdrup

Johan Sverdrup utbyggingen – et av Norges største industriprosjekt, og den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet – er et resultat av en enorm innsats fra veldig, veldig mange. Flere hundre leverandører, og tusener av mennesker, på tvers av hele Norge har alle spilt en rolle i Johan Sverdrup-historien.

Nå når giganten i Nordsjøen er i produksjon, ønsker Equinor og Johan Sverdrup-lisensen å takke alle samarbeidspartnere og lokalsamfunn i Norge som har vært med på dette «eventyret». Som vi ellers gjør i Norge når vi skal feire eller markere noe, så gjøres dette med kake! Og denne gang, med Johan Sverdrup feltets betydning både i byggefase og drift, er det kanskje ekstra riktig at ‘alle får en bit av kaka’!

Fakta om Sverdrup:
• Det tredje største oljefeltet på norsk sokkel (2,7 milliarder fat oljeekvivalenter i forventede ressurser).
• Maksproduksjon etter andre byggetrinn er i drift er på hele 660.000 fat olje per dag. Dette utgjør ca 1/3 av all oljeproduksjonen på norsk sokkel.
• Balanseprisen for hele feltutbyggingen er på under 20 dollar per fat
• Samlede Inntektene til den norske stat forventes å være på mer enn 900 milliarder kroner, fordelt på skatter og statens eierskap av Petoro.
• Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass er anslått til under 1 kg CO2 per fat (gjennomsnittet internasjonalt er på 18 kg CO2 per fat). Dette bidrar til å unngå CO2-utslipp fra feltet på mer enn 620.000 tonn CO2 per år, til sammen mer enn 25 millioner tonn CO2 gjennom feltets levetid. Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til 9 andre felt i området: blant annet Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Sleipner, Gudrun med flere.
• Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.
• I første fase gikk mer enn 70% av kontraktene til leverandører i Norge. I andre fase har dette steget til hele 85%.
• PARTNERE: Equinor (operatør), Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total.

Nye skoleprosjekter

Vestre Toten Ungdomsskole

I Vestre Toten kommune er to utdaterte ungdomsskoler erstattet med en splitter ny storskole.
Veidekke startet byggingen av Vestre Toten ungdomsskole høsten 2017, og skolen ble tatt i bruk til skolestart i august. Totalentreprenøren la siste hånd på uteområdet rett før den offisielle åpningen av skolen i midten av oktober.

Totalentreprisekontrakten i prosjektet hadde en verdi på cirka 180 millioner kroner. Skolebygget har et areal på knappe 10.000 kvadratmeter. Vestre Toten ungdomsskole er bygget for sju paralleller per trinn og er dimensjonert for 630 elever og i overkant av 100 ansatte. 21 klasserom, black-box scene, bibliotek, store fellesarealer, tre auditorier og spesialrom for blant annet musikk og realfag, er noe av det skolen inneholder.

Brekke & Strand har vært rådgivende ingeniør innen akustikk. Les mer og se bilder på bygg.no.

Løren skole

Med blant annet 12 klasserom, flere spesialrom og ny gymsal, åpnet det nye bygget til Løren skole dørene for i alt 380 elever til skolestart i år.
Det nye skolebygget er et supplement til eksisterende Lørenskole, og huser elever fra 5. til 7.trinn samt en plussavdeling for elever med autisme.

Skolebygget har et areal på i alt 5.622 kvadratmeter.
Nye Løren skole er et av de første prosjektene som har fulgt Oslo kommunes nye seriøsitetsbestemmelser i Oslo-modellen. Hele prosjektet har derfor hatt høy fokus på BIM, både for bygningsprosjektering og for rigg- og HMS-arbeider.

Brekke & Strand har vært rådgivende ingeniør innen akustikk. Les mer og se bilder på bygg.no.

Lillehammer Taarn

Lillehammer Taarn er Lillehammers første leilighetsbygg i massivtre. Det 31 meter høye trebygget er reist på godt under ett år.

Lillehammer Taarn er med sine åtte etasjer og 32 meter blitt et nytt signalbygg. Prosjektet bidrar nå til å puste liv på gateplan i en del av sentrum som har vært mest preget av biltrafikk. Det har etter hvert blitt ferdigstilt flere massivtreprosjekter i byen, men Lillehammer Taarn er det første leilighetsbygget i massivtre i Mjøsbyen.

Prosjektet består av 29 leiligheter, parkeringsareal med parkeringsautomater i kjelleren og et næringslokale som vil romme en restaurant.

Les hele artikkelen på bygg.no.
Bilde: usbl.no.

Rosendal Teater

Mange av dem som har hatt sine studieår den gang det het NTH og Gløshaugen har kanskje spesielle minner fra Rosendal Teater. I dag ser kanskje bygningen ut på samme måte i inngangspartiet, men innvendig vil man møte noe helt nytt.

Bygget inneholder nå en totalt renovert teaterbygning, med tre teatersaler, tidsmessige garderober og tekniske rom, en tiltalende kafe – og et helt nytt tilbygg i glass og metall.
[…]

Rosendal Teater holder til i en bygning med mye tradisjon og historie i veggene. Planleggingen av bygget startet omkring 1917, og i 1921 kunne det tas i bruk. Opp gjennom årene har det vært ulike aktiviteter i huset, og selv om det har vært renovert både på 1950-tallet og 1990-tallet var det ikke tvil om at det begynte å bli merket av alderen. Etter at kinodriften tok slutt i 1956 har det huset både filmklubb og andre aktiviteter, og i en periode var det også en populær nabolagspub i huset.
[…]

Det er blitt plass til hele tre teatersaler i bygget. Hovedsalen har et amfi som kan trekkes inn. Med amfiet vil det være cirka 200 sitteplasser, men om det trekkes inn for å gi plass for eksempel til konserter vil salen – og huset – romme adskillig flere. Videre en det en mellomstor sal utformet som en «black box», den vil gi sitteplasser til cirka 100 tilskuere. Det er også en mindre prøvesal som ligger i nybygget. Også her vil det kunne settes opp forestillinger, og publikumskapasiteten her er på cirka 50 personer.

Artikkel og bilder: bygg.no

Clarion Hotel Oslo

Clarion Hotel Oslo + Operagata 20

Hav Eiendom og Skanska Eiendomsutvikling har vært byggherrer for Clarions nye kunsthotell samt et boligkompleks på 54 leiligheter i Bjørvika. Totalentreprenør langs denne nederste delen av Akerselva har vært Skanska Norge.

Den sammensatte bebyggelsen ligger over en samlende sokkel på to plan. Inngangspartier for hotell og boliger og næringsarealer er i plan1. Fra plan 3 er hotell og boliger atskilt i hver sin bygningskropp, begge på seks etasjer pluss en inntrukket niende etasje. Hotellet og boligene har en L-form, liggende speilvendt mot hverandre, der mellom-rommet på plan 3 danner et rekreasjonsområde og en møteplass for boligene. Det er to etasjer under bakken, blant annet med tekniske rom, boder, sykkelparkering og 32 p-plasser øremerket boligene i tillegg til utleieplasser.

Dette tomtestykket – B1 – var med i de spanske arkitektene estudio Herreros vinnerforslag på utformingen av Munch-museet. Forprosjektet ble utviklet i 2014, og er bearbeidet og videreført av LPO Arkitekter i gjennomføringsfasen.

[…]

Hotelldelen skal sertifiseres etter BREEAM-NOR Very Good, mens boligene er prosjektert etter passivhusnivå.

Les hele artikkelen og se bilder: bygg.no.

Artikkel i ’Acoustics’

22. juli ble én av Magne Skåleviks artikler publisert i tidsskriften Acoustics:

Simulations and Subjective Rating of Acoustic Conditions in a Symphony Orchestra—A Case Study

Acoustic conditions in a symphony orchestra on a concert hall stage are very different from those on an empty stage.
Since inter-orchestral sound transmission and other acoustic conditions with the orchestra present is easier to simulate than to measure, a method for simulations in Odeon models of orchestras in different rooms was developed by this author. This method was applied in the Grieghallen Renewal Project, which involved changes in concert hall, orchestra pit, and rehearsal hall. The resident orchestra members gave their overall rating of playing conditions in the home venues in addition to a number of international venues. Acoustical conditions in the rated venues were simulated and compared with ratings. Several metrics were investigated, and their correlation with subjective ratings varied between r2 = 0.09 and r2 = 0.85. It turned out the orchestra clearly preferred to play in conditions where the direct component and the reverberant component of the inter-orchestral sound-transmission on average were equally strong; |D-R| = 0. Any deviation from equality was associated with reduced preference, with correlation coefficient r = −0.92. Several interesting implications and interpretations of the result are discussed in the paper.

Hele artikkelen kan leses her.

 

Ny leder i Brekke & Strand

Frøydis Espedal tiltrer som ny leder i Brekke & Strand Akustikk AS

Frøydis Espedal tiltrer som ny Administrerende Direktør i Brekke & Strand etter at nåværende leder, Ingjerd Aaraas går av etter 18 år som leder av selskapet.

Frøydis Espedal er utdannet sivilingeniør og kommer fra SWECO, senest i stillingen som Regionleder i Oslo for Bygg. Hun har tidligere vært Divisjonsdirektør og Prosjektleder i selskapet.

Jeg gleder meg til å lede det sterkeste akustikkmiljøet i Norden, Brekke & Strand har en sterk posisjon i markedet som vi ønsker å videreutvikle, sier Frøydis Espedal.

Vi er svært glade og stolte over at Frøydis har valgt å begynne hos oss, og vi ser frem til å fortsette å utvikle selskapet sammen med henne, sier styreleder Geir M. Aarstad.

Brekke & Strand er et rådgivende ingeniørselskap innen støy, akustikk og vibrasjoner, med ca. 100 ansatte og kontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Gøteborg og Stockholm.

Styret takker Ingjerd for den flotte jobben hun har gjort for selskapet, ønsker lykke til med nye utfordringer, og ønsker Frøydis velkommen til Brekke & Strand.  Frøydis tiltrer stillingen 01.09.2019.

Kontakt for informasjon:
Geir M. Aarstad, tlf.: 934 38 803, e-mail:  geiraarstad@graainvest.no

Oslo Carbon Capture and Storage

Klemetsrud-anlegget i Oslo produserer ca. 400.000 tonn CO2 per år. Med det planlagte karbonfangst-anlegget vil det være mulig å redusere det totale utslippet av CO2 i Oslo med ca 12 %.

Prosjektet omfatter et nytt anlegg ved siden av det eksisterende anlegget ved Klemetsrud samt en terminal for lasting til båt ved Ormsundskaia. Brekke & Strand har bistått Technip med anbefalinger til støykrav til utstyret for de nye anleggene.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]

Nye ferdigstilte prosjekter

Europris logistikksenter

Med sine 62.500 kvadratmeter er logistikkjempen utenfor Moss Norges største lagerbygg, etablert i én byggeprosess.
Europris har inntil nå holdt til på hele fem forskjellige steder i Fredrikstad, men samlokaliserer seg etter hvert i nybygget i Moss Næringspark, tre minutter fra E6 og Mosseporten.

Les om prosjektet og se bilder: bygg.no

 

 

 

 

 

 

Peter Egges plass

Eiendomsutviklere og entreprenører som skal grave i bakken i de sentrale delene av Trondheim må være forberedt på overraskelser. Men sjelden så store som den Ivar Koteng fikk da arbeidet med et nye forretningsbygg på Peter Egges plass startet.
Der dukket ruinen av en middelalder-kirke opp – og ikke hvilken som helst kirke. Nede i grunnen fant man det som høyst sannsynlig er selveste Klemens-kirken, antatt påbegynt bygget en gang før år 1000 av Olav Tryggvason.

Les mer om prosjektet og se bilder: bygg.no

 

 

 

 

 

 

Haneborgåsen Panorama

Oppe i skogen på Lørenskog har tre nye boligblokker sprunget frem. I naturlige omgivelser og med god utsikt over Lørenskog har beboerne i de 59 leilighetene fått noen flotte hjem på Haneborgåsen.
Da totalentreprenør Asker Entreprenør begynte arbeidet på tomten i juni i 2017, var det skog uten veitilkomst der hvor Haneborgåsen Panorama står i dag.

Les mer om prosjektet og se bilder: bygg.no

Akustikk i verdensklasse

Fra Hotellmagasinet.no:

Det nyåpnede hotellet Britannia i Trondheim åpnet nylig. Ikke en krone er spart i jakten på ikonstatus. Resultatet kan til og med høres.

Trondheims eldste hotell, Britannia Hotel, står klart etter nesten tre års totalrenovering. De første gjestene fikk lov til å sjekke inn på hotellet 1. april, for hotellet fikk brukstillatelse før den offisielle åpningsdagen, 9. mai.

Renoveringen utgjør ca. 22.000 kvadratmeter med en totalkostnad på ca. 1,2 milliarder kroner. Britannia omtales nå som et av de ypperste hotellbyggene i Norge.

Det er det selvsagt flere produsenter og leverandører som har bidratt til, men en av de mer «kuriøse» vinklene er at himlingprodusenten Rockfon har levert ca. 6700 kvadratmeter akustikkhimling i forskjellige farger til det ikoniske hotellet Britannia i Trondheim. Slikt blir det både lyd og utseende av ypperste klasse av.

Modulvegger Trondheim AS står for monteringen av himlingene i det prestisjefulle hotellet. De har i alt montert ca. 6700 kvadratmeter med himlinger fra Rockfon, som er med på å sikre god akustikk i møtelokaler, restauranter og pianobaren på hotellet. Prosjektleder Bengt Klefbom forteller:
– Det har vært et kjempespennende prosjekt å være med på. Deler av hotellet er fredet som var en gøy utfordring da vi monterte himlingene. Klefbom fortsetter:
– Det er fleksible materialer som er enkle å jobbe med. De kan formes og bøyes slik at man kan få det signaturuttrykket man ønsker å oppnå. I tillegg er løsningene i høyeste akustiske klasse A så det egner seg godt i et hotell med mye aktivitet og høyt støynivå.

Britannias interiør har en klassisk moderne stil. Interiørarkitekt og prosjektleder i Metropolis Arkitektur og Design, Linda Gram Egede-Nissen, forteller at taket spiller en stor rolle i interiøret:
– Det er viktig at taket passer inn med rommets arkitektoniske uttrykk. På Britannia var vi opptatt av å bruke en himling som oppfyller akustiske krav, men som også er en estetisk løsning.

Lenge var det hvite og mørkegrå tak som var det mest populære, men nå forteller interiørarkitekten at det er flere som etterspør fargede tak, alt fra varme gråtoner til duse farger.
– På Britannia har vi valgt å gå for en kombinasjon av mørke gråtoner, varme gråtoner og hvitt på himlingene. Vi ønsket å oppnå et klassisk moderne uttrykk, og det synes jeg vi fikk til med himlingene fra Rockfon. Vi er kjempe fornøyde med sluttresultatet.

Britannia Hotel har lenge vært og kommer til å fortsette med å være Trondheims storstue. Daglig leder, Jonny Aas i Rockfon Norge, er stolt over å være en av leverandørene:
– Dette er et prestisjeprosjekt som er stas å være en del av. Britannia er et femstjerners hotell som vil tiltrekke mange gjester fra inn- og utland. Våre himlinger kjennetegnes av designfrihet og topp akustikk. Jeg er glad for at vi får vist dem frem, og at gjester kan oppleve godt inneklima i et av Norges flotteste hotell, sier Aas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkel og bilder: hotellmagasinet.no