Deichman - NTB Aftenposten

Verdens beste nybygde folkebibliotek

Deichman Bjørvika er kåret til verdens beste nybygde folkebibliotek.

Artikkel og bilder Aftenposten 19.august 2021

Biblioteket i Bjørvika i Oslo ble torsdag tildelt den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLAs pris for Årets folkebibliotek.

Biblioteksjef Knut Skansen sier i en pressemelding at prisen er det endelige beviset på at Oslo har gitt sine innbyggere et hovedbibliotek i verdensklasse. Han takker alle som har forstått betydningen av biblioteket, og satset på det.

Prisen går hvert år til verdens beste nybygde folkebibliotek. Blant kriteriene er funksjonell arkitektur, kreative IKT-løsninger og digital utvikling i samspill med lokal kultur.

– Å ha gode bibliotek er noe av det viktigste vi kan gjøre for å utjevne forskjeller og inspirere folk til å leve gode liv. Vi vil at enda flere skal oppdage hvor bra det er å bruke bibliotekene, og jeg vil si takk til Deichman for at dere vinner både priser og folks hjerter, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

Deichman Bjørvika konkurrerte med fire andre biblioteker om prisen: Marrickville Library i Australia, Het Predikheren i Belgia, Ningbo New Library i Kina og Forum Groningen i Holland.

Deichman Bjørvika åpnet i juni i fjor og er tegnet av arkitektkontorene Lundhagem og Atelier Oslo.

Allerede har bygget vunnet priser og utmerkelser som Årets bibliotek 2020, Trend Brand of the Year 2020, Betongtavlen 2020, Doga-merket for design og arkitektur og Norsk Lyspris’ diplom for innendørsprosjekt.

Gode lydmiljø er en naturlig del av alle bibliotek og vi er stolte av å ha laget slike i verdens beste bibliotek!

Årsresultat – pressemelding

Brekke & Strand Akustikk viser til et resultat for 2020 på 23,5 millioner kroner før bonus og en EBIT-margin på 14,7 prosent. Selskapet er Nordens største uavhengige akustikkmiljø med 113 ansatte og en omsetning på 160 mill kroner.

Interessen for gode lydmiljø i samfunnet har økt betydelig de siste årene, og vi ser en ytterligere økning i fremtiden og et økt behov for kunnskap. Lydmiljøet eller lydkvaliteten er sentral for oss individer, og forskning viser at gode lydmiljø er viktig for helsen og antall leveår. Framtidsscenarier viser at befolkningen flytter til byene, vi vil bo tettere og vil med det påvirkes mer av støy.  Det er vanskelig å slå av ørene, derfor må vi bygge boområder og boliger med  gode lydmiljø, sier konsernsjef Frøydis Espedal. Et godt lydmiljø er en viktig faktor for trivsel på arbeidsplassen, og dette gjelder om en sitter i et kontorlandskap, arbeider i industrien eller er offshore.

Brekke & Strand er etablert i 8 av de største byene i Norge og Sverige. Sinus AS var etablert i Kristiansand og Stavanger, og selskapet ble fusjonert med Brekke & Strand Akustikk i 2018. Siden det har selskapet utvidet med kontor i Stockholm og Malmö. Samarbeid på tvers er viktig for oss og vi har i 2020 målt hvor mye kontorene samarbeider. Over 10 % av omsetningen er arbeid på andre kontorer. Dette er en bevisst strategi for å lære av hverandre, benytte ekspertkunnskap på tvers, ha en fleksibel kapasitet og bli kjent på tvers av avdelinger. Dette vil vi fortsette med for å levere den høye faglige kompetansen selskapet er kjent for.

Jeg er utrolig takknemlig og stolt over innsatsen de ansatte har lagt ned, sier Frøydis Espedal. Kundetilbakemeldingene vi har fått gjennom året er veldig bra, og jeg er opptatt av at vi skal levere høy faglig kvalitet til våre kunder og at vi er en løsningsorientert samarbeidspartner. Jeg er imponert over kapasiteten og leveransen medarbeidere gir selv med hjemmekontor det meste av året. Dette viser hva som bor i folk og hva de klarer å mobilisere.

Vi er fremdeles spente på markedsutviklingen for 2021, men vi har hatt en god start på året. Vi har en spredt prosjektportefølje innenfor markedsområdene bygg, samferdsel, industri og energi. Overvekten av omsetningen er innen byggprosjekter, men med en spredning både innenfor markedsområdene og at vi arbeider tett over landegrenser, gjør at vi er bedre rustet dersom noen av markedene går ned. Men så langt som vi ser fremover i 2021, så viser prognosene at 2021 skal bli et bra år.